SmartThings Gizlilik Bildirimi

Yürürlük Tarihi: 14 Mart 2024

Biz, Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) olarak, müşterilerimiz için gizliliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Samsung, SmartThings için veri denetleyicisidir. Samsung’un Türkiye’deki Veri Denetleyicisi Temsilcisi, “Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.”dir. Bu Gizlilik Bildirimini (“KVKK Bildirim Metni”) kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı anladığınızdan emin olmak için hazırladık.

Samsung, SmartThings kullanıcılarının kişisel verilerini uluslararası veri koruma hükümlerine ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK- ayrıca İngilizce kısaltması olan LPPD olarak da bilinmektedir”) ve diğer mevzuatın hükümlerine uygun şekilde işlemeyi amaçlamaktadır. SmartThings kullanıcısı olmanız nedeni ile Samsung’a sağladığınız/sağlayacağınız ve/veya Samsung tarafından herhangi bir yoldan dışarıdan elde edilen kişisel verilerinizin “Veri Denetleyicisi” olarak hareket eden Samsung tarafından şu şekilde işleneceğini bu belge ile size bildiririz:

Bu KVKK Bildirim Metninin (Bildirim Yükümlülüğü Metni) amacı Samsung tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da bulunan ilkelere uygun şekilde sürdürülmesi ve geliştirilmesidir.

Samsung Gizlilik Politikamız https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy adresindedir ve SmartThings kullanımınız için de geçerlidir. Gizlilik Politikamız verilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi içermektedir. Ayrıca, haklarınız ve bizimle nasıl iletişim kurabileceğiniz hakkında da bilgi içermektedir. Lütfen, bu KVKK Bildirim Metnine ek olarak Gizlilik Politikamızı okuyun. Ancak bu KVKK Bildirim Metni, SmartThings için bilgilerinizi nasıl kullandığımız ile ilgili olarak daima Gizlilik Politikasından önce gelecektir.

HANGİ BİLGİLERİ TOPLARIZ?

Samsung, kişisel verilerinizi bu KVKK Bildirim Metninde belirtilen amaçlar ve yasal gerekçeler ile işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında veya bunların yasal gerekçelerinde bir değişiklik olması durumunda bu KVKK Bildirim Metni Samsung tarafından güncellenecek ve yeniden yayınlanacaktır.

Samsung, SmartThings vasıtası ile çeşitli yollardan sizin hakkınızda bilgiler elde eder ve saklar. Kişisel verileriniz, hem sözleşme ilişkisi kurulmadan önce hem sonra ve söz konusu sözleşme ilişkisi sırasında Samsung’a göndermiş olduğunuz ve başvuru yolu ile toplanan her türlü bilgi, belge ve sertifikalar aracılığı ile elektronik medya üzerinden toplanır.

Doğrudan Sağladığınız Bilgiler

SmartThings Kullanımınız Hakkındaki Bilgiler

Sağladığınız bilgilere ek olarak, SmartThings hizmetimizi kullanımınız hakkında cihazlarınızda yer alan yazılımlar ve diğer yöntemler aracılığıyla bilgi toplarız. Şunları toplayacağız:

Ayrıca, SmartThings uygulamasına ve SmartThings Hub’a eklediğiniz ve bağladığınız Akıllı TV’niz ve diğer cihazlarınız ve bu cihazları kullanma şekliniz hakkında da, bilgi toplama zamanında açıklayacağımız yollar ile veya sizin ayrıca onayınız üzerine, bilgi toplayacağız.

Ayrıca, topladığımız sırada size açıkladığımız şekillerde veya onayınız üzerine siz, cihazlarınız ve uygulamalarınız ve SmartThings kullanımınız ile ilgili başka bilgileri de toplayabiliriz.

BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIRIZ?

Toplanan bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

Samsung yukarıda açıklanan amaçlar ile kişisel bilgileri işler. Samsung’un kişisel bilgileri işlemesinin yasal dayanağı aşağıda özetlenmiştir:

Kişisel verileriniz ilgili hizmetin/platformun kullanımı ile sınırlı olarak; yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde; otomatik olan veya olmayan yöntemler ile işlenmektedir;

ve mevzuattan ve şirket politikalarından kaynaklanan yükümlülüklerimize uygun şekilde güncellenebilir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçları ortadan kalkıncaya kadar veya ilgili mevzuatta belirtilen yasal sürenin sonuna kadar ve her durumda zaman aşımının sonuna kadar makul bir süre boyunca saklanacaktır.

BİLGİLERİNİZİ KİMİN İLE PAYLAŞIRIZ?

Kişisel veri aktarımları için geçerli olan prosedürler ve ilkeler KVKK Madde 8 ve 9’da belirtilmiştir ve veri sahibinin kişisel verileri Türkiye’deki ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Bilgilerinizi yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için şirketimiz içinde dahili şekilde ve aşağıdaki kuruluşlara açıklayacağız.

BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE ELDE TUTARIZ VE BİLGİLER NEREYE GİDER?

Verilerinizin ne kadar süreyle saklanacağı, verilerinizi işlemek için kullanılan yasal dayanağa bağlıdır. Örneğin, sizinle sözleşmemizi gerçekleştirmek için işlediğimiz veriler, SmartThings’i kullandığınız süre boyunca verileri tutmamızı gerektirir. SmartThings’in aktif bir kullanıcısı olduğunuz sürece, bu verileri saklayacağız ve işleyeceğiz. Hesap bilgileriniz ve cihaz bilgileriniz ve tanımlayıcılar gibi veriler bu kategoriye girer.

SmartThings’i kullanımınız gibi iş çıkarlarımızı desteklemek için işlediğimiz veriler, yalnızca toplandığı amaçlar için gerektiği kadar tutulur. Örneğin, bu veriler analiz yapmak için toplanabilir, böylece SmartThings üzerinde iyileştirmeler geliştirebiliriz veya müşteri hizmetleri deneyiminizi iyileştirmek için SmartThings üzerinden veya onun hakkında yaptığınız sorguların kaydını tutmak için verileri işleyebiliriz.

Ayrıca, verilerinizi onayınız temelinde işleyebiliriz. Onayınızı geri çekerseniz, çekilmenizden önce toplanan verileri, bu tür verilerin toplanma amaçlarına ulaşılana kadar işlemeye devam edeceğiz.

Verilerinizi yukarıda açıklanan süre boyunca saklamayı hedeflememize rağmen, verilerinizin geçerli yasalar uyarınca daha uzun süre işlenebileceğini lütfen dikkate alın. Örneğin, özel bir kanun belirli bir veriyi tutmamızı zorunlu kılıyorsa, gerekli saklama süresi sona erene kadar buna uyarız ve verileri saklarız.

Verileriniz tarafımızca saklandığı sürece, verileriniz her zaman uygun korumalara tabi olacaktır.

SmartThings kullanımınız kişisel bilgilerinizin başka ülkelere aktarılmasını, depolanmasını ve işlenmesini içerecektir; bu ülkeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Avrupa Ekonomik Alanındaki ülkeler, Kore Cumhuriyeti, Birleşik Devletler, Kanada, Hindistan ve Filipinler bulunmaktadır. Tüm uluslararası veri aktarımları, kişisel bilgilerinizin güvenli ve beklediğiniz gibi işlenmesini sağlamak için yasal gerekliliklere tabidir.

KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK kapsamında Veri Sahibinin Hakları

KVKK Madde 11’e uygun olarak, kişisel verileriniz hakkında Samsung’a başvurabilir ve aşağıdaki konularda taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenmiş olup olmadığını öğrenmek,
  2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise prosedür hakkında bilgi edinmek,
  3. Kişisel verilerinizin işlenmiş olmasının amacını ve bunların söz konusu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Kişisel verilerinizin Türkiye içinde veya yurt dışına aktarıldığı üçüncü taraflar hakkında bilgi edinmek,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bu bakımdan yapılan düzeltmenin bildirilmesini talep etmek,
  6. Kişisel verilerinizin işlenme nedenleri artık mevcut olmadığı zaman bunların silinmesini, imha edilmesini veya anonimleştirilmesini talep etmek ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara söz konusu silme, imha etme veya anonimleştirme prosedürünün bildirilmesini talep etmek,
  7. İşlenen kişisel verilerinizin yalnızca otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi sonucunda sizin için zararlı olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  8. Kişisel verilerinizin yasa dışı şekilde işlenmesinden kaynaklanan zararlarınız için tazminat talep etmek.

Samsung veya Veri Denetleyicisi Temsilcimiz, veri sahibi taleplerini, https://www.samsung.com/tr/info/kvkk/ adresinde bulunan “Samsung Electronics Co., Ltd. Veri Sahibi Başvuru Formu” vasıtası ile alacak ve değerlendirecektir. Samsung veya Veri Denetleyicisi Temsilcimiz, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde KVKK Madde 13 uyarınca başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde ret neden(ler)i ilgili gerekçeler ile birlikte size yazılı olarak veya elektronik şekilde bildirilecektir.

Diğer Haklarınız

5.1’de belirtilen ve Samsung’a veya Veri Denetleyicisi Temsilcisine gönderebileceğiniz İlgili Kişi Hakları taleplerine ek olarak aşağıdaki haklar da Samsung tarafından kullanımınız için sağlanmış ve otomatikleştirilmiştir.

İlgili haklara https://privacy.samsung.com/#/ adresinden erişebilirsiniz. Samsung bu hakların kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

BU KVKK Bildirim Metnindeki GÜNCELLEMELER

Bu KVKK Bildirim Metni, SmartThings’de bilgilerinizi toplama ve işleme şeklimizdeki değişiklikleri veya ilgili yasalardaki değişiklikleri size bildirmek için güncellenebilir. Belgenin son güncellendiği tarih bu KVKK Bildirim Metninin en üstünde gösterilir. Bu KVKK Bildirim Metninin en güncel sürümüne SmartThings ayarlar > SmartThings Hakkında > Gizlilik Bildirimi bölümüne giderek erişebilirsiniz

Sürüm: 1.5.0

Son sürüm