הודעת פרטיות עבור SmartThings

תאריך כניסה לתוקף: 14 מרץ 2024

אנו ב-Samsung Electronics Co., Ltd.‎ (״Samsung״) יודעים עד כמה הפרטיות חשובה ללקוחות שלנו. ניסחנו את הודעת הפרטיות הזו כדי לוודא שאתה מבין כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך.

מדיניות הפרטיות שלנו, הנמצאת בכתובת https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy, תקפה גם לשימוש שלך ב-SmartThings. מדיניות הפרטיות שלנו מכילה מידע נוסף על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך. היא כוללת גם מידע על הזכויות שלך ועל האופן שבו תוכל ליצור עימנו קשר. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בנוסף להודעת פרטיות זו. עם זאת, הודעת פרטיות זו תמיד תגבר על מדיניות הפרטיות בנוגע לאופן השימוש שלנו במידע שלך עבור SmartThings.

איזה מידע אנו אוספים?

באמצעות SmartThings, ‏Samsung מקבלת מידע אודותיך ושומרת אותו בדרכים שונות.

מידע שאתה מספק בצורה ישירה

מידע אודות השימוש שלך ב-SmartThings

בנוסף למידע שאתה מספק, אנו נאסוף מידע אודות השימוש שלך ב-SmartThings באמצעות תוכנה במכשירים שלך ובאמצעים אחרים. אנו נאסוף את המידע הבא:

כמו כן, אנו נאסוף מידע אודות ה-Smart TV שלך ואודות מכשירים אחרים שאתה מוסיף ומתחבר אליהם באמצעות יישום SmartThings ובאמצעות רכזת SmartThings, ואודות השימוש שלך במכשירים אלה, בדרכים שנתאר בפניך בעת האיסוף או בדרכים אחרות שעבורן נבקש את הסכמתך בנפרד.

איננו אוספים ממך ביודעין או במכוון מידע אישי רגיש. עם זאת, שים לב כי איננו יכולים להבטיח כי מידע רגיש לא ישותף איתנו בשוגג בעת השימוש ביישום SmartThings ובמכשירי IoT ביתיים אחרים, כגון תוכן הקלטות הווידאו או השמע שלך כאשר אתה מחבר מכשירי הקלטת וידאו או שמע ל-SmartThings. אם תעביר מידע רגיש מטבעו אל SmartThings, גם מידע זה ייאסף ויעובד עבור המטרות הרשומות להלן, אך אנו לא נשתמש בנתונים אלה למטרות שיווק, לשליחת המלצות מותאמות אישית או לשיפור השירותים שלנו.

כמו כן, אנו עשויים לאסוף פרטים אחרים אודותיך, אודות המכשירים והיישומים שלך ואודות השימוש שלך ב-SmartThings בדרכים שנתאר בפניך בעת האיסוף או בדרכים אחרות שעבורן נבקש את הסכמתך.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

כדי להגן על הזכויות, הרכוש ו/או האבטחה של Samsung Electronics, או של כל אחד מהחברות המסונפות, השותפים העסקיים ו/או הלקוחות שלנו.

עם מי אנו משתפים את המידע שלך?

אנו נחשוף את המידע שלך באופן פנימי בתוך החברה שלנו ובקרב הגורמים הבאים, אך רק עבור המטרות המפורטות לעיל.

במשך כמה זמן אנחנו נחזיק במידע שלך ולאן הוא מועבר?

משך הזמן שבו יישמרו הנתונים שלך תלוי בבסיס החוקי עליו מסתמכים לצורך עיבוד הנתונים שלך. לדוגמה, נתונים שאנו מעבדים כדי לבצע את החוזה שלנו עמך דורשים מאיתנו לשמור על הנתונים כל עוד אתה משתמש ב-SmartThings. כל עוד אתה משתמש פעיל ב-SmartThings, אנו נשמור את נתונים אלה ונעבד אותם. נתונים כגון פרטי החשבון שלך, פרטי המכשיר והפרטים המזהים שלך, נכללים בקטגוריה זו.

נתונים שאנו מעבדים על מנת לקדם את האינטרסים העסקיים שלנו, כגון השימוש שלך ב-SmartThings, נשמרים רק כל עוד יש בהם צורך למטרות שלשמן הם נאספו. לדוגמה, נתונים אלה עשויים להיאסף כדי לבצע ניתוח נתונים שיאפשר לנו לפתח שיפורים ב-SmartThings, או שייתכן כי נעבד נתונים כדי לשמור תיעוד של פניות שביצעת באמצעות SmartThings או לגביהם לצורך שיפור חוויית שירות הלקוחות שלך.

בנוסף, אנו עשויים לעבד את הנתונים שלך בהתבסס על הסכמתך. אם תבטל את הסכמתך, אנו נפסיק לעבד את הנתונים שלך המסתמכים על הסכמתך, אך הדבר לא ישפיע על עיבוד הנתונים שנאספו לפני ביטול הסכמתך שיימשך עד להשגת המטרות שלשמן נתונים אלו נאספו.

אנא שים לב, אף שאנו שואפים לשמור את הנתונים שלך למשך תקופת הזמן המתוארת לעיל, ייתכן שהנתונים שלך יעובדו זמן רב יותר בהתאם לחוק החל. לדוגמה, אם חוק מסוים מחייב אותנו לשמור נתונים מסוימים, אנו נציית לו ונשמור את אותם נתונים עד לפקיעת תקופת השמירה הנדרשת.

כל עוד הנתונים שלך יישמרו על ידינו, הם תמיד יהיו כפופים לאמצעי הגנה מתאימים.

העברת נתונים בינלאומית

השימוש שלך ב-SmartThings יכלול את ההעברה, האחסון והעיבוד של המידע האישי שלך למדינות אחרות ובהן. מדינות אלה כוללות, בין היתר, מדינות באזור הכלכלי האירופי, קוריאה הדרומית, ארצות הברית, קנדה, הודו והפיליפינים. כל העברות הנתונים הבינלאומיות כפופות לדרישות החוק כדי לוודא שהמידע האישי שלך יעובד באופן בטוח וכמצופה.

עדכונים להודעת פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את הודעת הפרטיות הזו כדי ליידע אותך על שינויים באופן שבו אנו אוספים את המידע שלך ומעבדים אותו ב-SmartThings או על שינויים בחוקים קשורים. התאריך בו עודכן המסמך לאחרונה מוצג בתחילת הודעת פרטיות זו.

גרסה: 1.8.0.

גרסה אחרונה