Obaveštenje o privatnosti za aplikaciju SmartThings

Datum stupanja na snagu: 14. Март 2024. godine

U kompaniji Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung“) shvatamo koliko privatnost znači našim klijentima. Samsung vrši kontrolu podataka za SmartThings. Pripremili smo ovu Obaveštenje o privatnosti kako bismo se uverili da razumete na koji način se vaše lične informacije prikupljaju i koriste.

Naša Politika privatnosti na https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy se takođe primenjuje i na korišćenje aplikacije SmartThings. Naša Politika privatnosti sadrži više informacija o tome kako koristimo vaše podatke. Takođe obuhvata informacije o vašim pravima i o tome kako možete kontaktirati sa nama. Molimo vas da pored ovog Obaveštenja o privatnosti pročitate i našu Politiku privatnosti. Međutim, ovo Obaveštenje o privatnosti će uvek imati prednost u odnosu na Politiku privatnosti u vezi sa načinom na koji koristimo vaše informacije za SmartThings.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO?

Preko aplikacije SmartThings, kompanija Samsung informacije o vama pribavlja i održava na različite načine.

Informacije koje nam dostavljate direktno

Informacije o vašem korišćenju aplikacije SmartThings

Pored informacija koje nam dostavite, prikupljamo informacije o vašem korišćenju aplikacije SmartThings putem softvera na vašim uređajima, kao i na druge načine. Prikupljaćemo sledeće:

Takođe ćemo prikupljati informacije o vašem Smart TV-u i drugim uređajima koje dodate i povežete sa SmartThings aplikacijom i SmartThings čvorištem, kao i o vašem korišćenju tih uređaja na načine koje ćemo vam predočiti u trenutku prikupljanja ili na drugi način uz zasebnu saglasnost.

Ne prikupljamo svesno i namerno osetljive lične podatke od vas. Međutim, imajte u vidu da ne možemo da garantujemo da se osetljivi podaci neće nenamerno deliti sa nama tokom korišćenja SmartThings aplikacije i drugih kućnih IoT uređaja, kao što su sadržaj vašeg audio ili video materijala kada povežete uređaje za snimanje audio ili video materijala na aplikaciji SmartThings. Ako aplikaciji SmartThings pošaljete osetljive podatke, takvi podaci će se prikupiti i obraditi u svrhe navedene u nastavku, ali nećemo koristiti te podatke za marketing, kako bismo vam pružili prilagođene preporuke ili poboljšali svoje usluge.

Možemo da prikupljamo i druge informacije o vama, uređajima i aplikacijama i korišćenju aplikacije SmartThings na način koji smo vam opisali u trenutku prikupljanja ili na drugi način uz vašu saglasnost.

KAKO KORISTIMO VAŠE INFORMACIJE?

Informacije koje prikupimo koristimo u sledeće svrhe:

Kompanija Samsung obrađuje lične podatke u prethodno opisane svrhe. Zakonski osnov kompanije Samsung za obradu ličnih informacija je opisan u nastavku:

Ispunjenje našeg obećanja prema vama

(izvršenje ugovora)

GDPR član 6(1)(b)

 • identifikacija i potvrda vašeg identiteta
 • Pružanje aplikacije SmartThings, kao i usluga i funkcija koje zahtevate u aplikaciji SmartThings, kao što je da vam se omogući da upravljate kućnim IoT uređajima u aplikaciji SmartThings
 • da bismo vam omogućili prilagođen sadržaj, kao što je slanje preporuka
 • da bismo vam omogućili da komunicirate s drugim sadržajima kompanije Samsung ili trećih strana

Za promociju vaših poslovnih interesa

(legitimni interes)

GDPR član 6(1)(f)

 • za rad, procenu i unapređivanje aplikacije SmartThings i našeg poslovanja
 • da bismo odgovorili na vaše zahteve, uputstva i upite
 • Pružanje usluge tehničke podrške i održavanja radi grešaka
 • za održavanje odgovarajućih mera zaštite
 • Omogućava vam da lakše pregledate svoje lične podatke povezane sa vašim Samsung accountom
 • za zaštitu od odgovornosti, uključujući i usklađivanje sa standardima industrije i sprovođenje naših politika

Da bismo poštovali zakone, zakonske obaveze i pravne postupke

GDPR član 6(1)(c)

 • poštovanje važećih statuta i regulatornih, administrativnih i sudskih naredbi

Uz vašu saglasnost

GDPR član 6(1)(a)

 • Dostavljanje marketinških obaveštenja (u vidu push obaveštenja, e-pošte i tekstualnih poruka)
 • Pružanje aplikacije SmartThings, na primer kada odlučite da delite audio i video materijale i isečke slika
 • Obrada vaših podataka o lokaciji radi pružanja funkcija i usluga zasnovanih na lokaciji
 • Pružanje prilagođenog sadržaja, kao što je Usluga prilagođavanja
 • Da bismo vam omogućili da povežete svoj Samsung account sa sadržajem treće strane

Informacije koje o vama prikupljamo preko usluge SmartThings koristimo i kombinujemo s podacima iz drugih usluga ili funkcija koje koristite, sa vaših uređaja i drugih izvora kao kada koristite Samsung account da biste se prijavili na druge Samsung aplikacije, kao i informacije o aktivnostima na mreži, sajtovima i povezanim uređajima tokom vremena i na sajtovima, uređajima, aplikacijama i drugim funkcijama i uslugama trećih strana na mreži za gore navedene svrhe.

S KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE?

Obelodanićemo vaše informacije interno unutar naših jedinica, kao i sledećim licima, ali samo u prethodno opisane svrhe.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE INFORMACIJE I KUDA SE ONE ŠALJU?

Koliko će se dugo vaši podaci čuvati zavisi od pravnog osnova na osnovu kog vršimo obradu vaših podataka. Na primer, podaci koje obrađujemo u cilju ispunjenja našeg ugovora sa vama moraju da se čuvaju tokom perioda tokom kog koristite aplikaciju SmartThings. Mi ćemo čuvati i obrađivati ove podatke dok god ste aktivan korisnik aplikacije SmartThings. Podaci kao što su informacije o vašem nalogu i uređaju kao i identifikatori spadaju u ovu kategoriju.

Podaci koje obrađujemo u cilju promocije naših poslovnih interesa, kao što je vaša upotreba aplikacije SmartThings, se čuvaju samo dok su potrebni za svrhe zbog kojih su prikupljeni. Na primer, ovi podaci se mogu prikupljati u svrhu vršenja analize kako bismo unapredili aplikaciju SmartThings, a podatke možemo takođe obrađivati kako bismo vodili evidenciju o upitima koje ste poslali preko aplikacije SmartThings ili u vezi sa njom u cilju unapređenja vašeg iskustva sa korisničkom službom.

Takođe, vaše podatke možemo obrađivati na osnovu vaše saglasnosti. Ukoliko povučete svoju saglasnost, prestaćemo da obrađujemo podatke za čiju ste obradu dali saglasnost, ali ovo neće uticati na obradu podataka koje smo prikupili pre povlačenja saglasnosti, dok ne bude postignuta svrha zbog koje su ti podaci prikupljani.

Molimo vas da obratite pažnju da, iako vaše podatke čuvamo u vremenskom periodu koji je prethodno opisan, vaši podaci se mogu obrađivati duže u skladu sa važećim zakonom. Na primer, ako određena odredba propisuje da zadržimo određeni podatak, postupaćemo u skladu sa tim i čuvamo taj podatak do isteka obaveznog perioda čuvanja.

Dok god se vaši podaci čuvaju kod nas, na te podatke će se uvek primenjivati odgovarajuće mere zaštite.

Vaše korišćenje aplikacije SmartThings uključivaće prenos, skladištenje i obradu vaših ličnih informacija u drugim zemljama; a u te zemlje, bez ograničenja, spadaju zemlje Evropskog ekonomskog prostora, Republika Koreja, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Indija i Filipini. Na sve međunarodne prenose podataka se primenjuju zakonske obaveze kako bi se obezbedilo da se vaše lične informacije obrađuju na bezbedan način i onako kako biste to očekivali.

NA KOJI NAČIN ČUVAMO BEZBEDNOST VAŠIH INFORMACIJA?

Zaštitu podataka shvatamo veoma ozbiljno. Uspostavili smo fizičke i tehničke zaštitne mere kako bismo zaštitili informacije koje od vas prikupljamo. Međutim, imajte na umu da, iako preduzimamo razumne korake kako bismo zaštitili vaše informacije, nijedan sajt, internetski prenos, kompjuterski sistem ili bežična veza nisu potpuno bezbedni.

KOJA SU VAŠA PRAVA?

Vaše lične informacije su vaše vlasništvo. Od nas možete zatražiti više detalja o tome koje smo informacije o vama prikupili i imate pravo da zatražite da ih izbrišemo ili da ispravimo netačne informacije. Takođe možete tražiti da zabranimo ili ograničimo obradu, deljenje ili prenos vaših ličnih informacija, kao i da vam prosledimo vaše lične informacije koje smo prikupili da biste ih vi koristili za svoje lične potrebe. Međutim, ukoliko zatražite da izbrišemo vaše lične informacije, možda više nećete imati pristup aplikaciji SmartThings. Nećemo izbrisati podatke koje smo po zakonu u obavezi da čuvamo.

Kako biste postavili pitanje ili podneli zahtev u vezi s vašim pravima, obratite nam se na jedan od načina navedenih u odeljku KONTAKTIRAJTE NAS.

KONTAKTIRAJTE NAS

Možete da nas kontaktirate da biste ažurirali podešavanja, iskoristili svoja prava, poslali zahtev ili nam postavili pitanje.

Možete nas kontaktirati i na adresi:

Kontrolor podataka
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

Kompanija Samsung Electronics ima kancelarije širom Evrope i možemo da obezbedimo da vaš zahtev ili upit reši tim za zaštitu podataka iz vašeg regiona.

Najjednostavniji način da stupite u kontakt sa nama je naša Stranica za podršku privatnosti na adresi https://www.samsung.com/request-desk.

Možete nas kontaktirati i na adresi:
Evropski Službenik za zaštitu podataka
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Možete uložiti žalbu relevantnom nadzornom organu ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka krši važeći zakon. Kontakt informacije svih nadležnih organa EU možete da pronađete na adresi https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

AŽURIRANJA OVOG OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Ovo Obaveštenje o privatnosti može biti ažurirano kako biste bili obavešteni o izmenama načina na koji prikupljamo i obrađujemo vaše informacije u aplikaciji SmartThings ili izmenama važećih zakona. Datum kada je dokument poslednji put ažuriran je prikazan na vrhu ovog Obaveštenja o privatnosti.

verzija: 1.10.0

Poslednja verzija