Zasady prywatności dotyczące usługi SmartThings

Data wejścia w życie: 14 Marsz 2024 r.

Spółka Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung”) wie, jak ważna dla jej klientów jest prywatność. Samsung jest administratorem danych w odniesieniu do usługi SmartThings. Stworzyliśmy te Zasady prywatności, by przedstawić sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika.

Do korzystania z usługi SmartThings zastosowanie ma także nasza Polityka prywatności dostępna na stronie https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Nasza Polityka prywatności zawiera więcej informacji na temat sposobu korzystania przez nas z danych osobowych Użytkownika. Można w niej też znaleźć nasze dane kontaktowe oraz informacje na temat praw Użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz niniejszymi Zasadami prywatności. Jednak niniejsze Zasady prywatności dotyczące usługi będą zawsze nadrzędne w stosunku do Polityki prywatności w odniesieniu do sposobu wykorzystywania przez nas danych Użytkownika w ramach usługi SmartThings.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Za pośrednictwem usługi SmartThings Samsung pozyskuje i zachowuje informacje dotyczące Użytkownika na wiele sposobów.

Informacje przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika

Informacje na temat sposobu korzystania z usługi SmartThings przez Użytkownika

Niezależnie od informacji podanych przez Użytkownika zbieramy informacje dotyczące wykorzystania przez niego usługi SmartThings za pośrednictwem oprogramowania na urządzeniach Użytkownika oraz w inny sposób. Gromadzimy:

Usługa SmartThings będzie również zbierać informacje o telewizorze Smart TV i innych urządzeniach Użytkownika, które będą dodawane i podłączane do aplikacji SmartThings i koncentratora SmartThings, oraz o korzystaniu przez Użytkownika z takich urządzeń, w sposób opisany Użytkownikowi przez Samsung w  momencie zbierania tych informacji lub w inny sposób za oddzielną zgodą Użytkownika.

Nie gromadzimy świadomie ani celowo żadnych wrażliwych danych osobowych. Należy jednak pamiętać, iż nie możemy zagwarantować, że informacje wrażliwe nie zostaną nam udostępnione nieumyślnie w trakcie korzystania z aplikacji SmartThings i innych Urządzeń Domowego Internetu Rzeczy, np. zawartość nagrań audio lub wideo po podłączeniu urządzeń nagrywających audio lub wideo do usługi SmartThings. Jeśli Użytkownik prześle do usługi SmartThings informacje o wrażliwym charakterze, będą one również zbierane i przetwarzane w celach wymienionych poniżej, nie będziemy jednak wykorzystywać tych danych do celów marketingowych, dostarczania niestandardowych rekomendacji ani do ulepszania naszych usług.

Samsung może również zbierać inne informacje o Użytkowniku, jego urządzeniach i aplikacjach oraz o jego korzystaniu z usługi SmartThings w sposób opisany Użytkownikowi przez Samsung w momencie zbierania lub w inny sposób za zgodą użytkownika.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKA?

Zbierane informacje wykorzystujemy do:

Samsung przetwarza dane osobowe w celach określonych powyżej. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez firmę Samsung została przedstawiona poniżej:

Dotrzymanie obietnicy złożonej Użytkownikom

(wykonanie umowy)

art. 6(1)(b) RODO

 • Identyfikacja i uwierzytelnienie Użytkownika
 • Zapewnianie usługi SmartThings oraz usług i funkcji zamówionych przez Użytkownika w usłudze SmartThings, takich jak umożliwienie sterowania Urządzeniami Domowego Internetu Rzeczy w aplikacji SmartThings
 • Dostarczanie dostosowanych treści, takich jak zapewnianie rekomendacji
 • Umożliwianie interakcji z inną zawartością Samsung oraz zawartością stron trzecich

Promowanie naszych interesów biznesowych

(uzasadniony interes)

art. 6(1)(f) RODO

 • Obsługa, ocena i ulepszanie usługi SmartThings oraz działalności firmy Samsung
 • Odpowiadanie na żądania, instrukcje i pytania przesyłane przez użytkownika
 • Zapewnianie Użytkownikowi wsparcia technicznego i usług konserwacyjnych w przypadku błędów
 • Utrzymywanie odpowiednich środków bezpieczeństwa
 • Umożliwienia Użytkownikowi uzyskiwania łatwiejszego dostępu do jego danych osobowych wygenerowanych w ramach produktów i usług powiązanych z jego kontem Samsung Account
 • Ochrona przed odpowiedzialnością, w tym przestrzeganie norm branżowych i egzekwowanie naszych polityk

Wypełnianie wymogów prawnych, regulacyjnych i sądowych

art. 6(1)(c) RODO

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz nakazów organów regulacyjnych i administracyjnych lub sądowych

Za zgodą Użytkownika

art. 6(1)(a) RODO

 • Dostarczanie powiadomień marketingowych (na przykład za pośrednictwem powiadomień push, wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS)
 • Udostępnianie Użytkownikowi aplikacji SmartThings, na przykład podczas udostępniania plików audio, filmów i obrazów
 • Przetwarzanie informacji o lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia funkcji i usług opartych na lokalizacji
 • Dostarczanie dostosowanych treści, takich jak Usługa Niestandardowa
 • Umożliwienie połączenia konta Samsung account z treścią stron trzecich

Do celów wymienionych powyżej wykorzystujemy i łączymy informacje, które zbieramy o Użytkowniku w ramach usługi SmartThings, z danymi uzyskiwanymi z innych naszych usług lub funkcji, z których Użytkownik korzysta, z urządzeń Użytkownika oraz z innych źródeł (np. gdy Użytkownik używa swojego konta Samsung do logowania się w innych aplikacjach Samsung). Łączymy je też z informacjami o aktywności online Użytkownika w witrynach internetowych i na podłączonych urządzeniach w czasie oraz w zewnętrznych witrynach internetowych, urządzeniach, aplikacjach oraz innych funkcjach i usługach online podmiotów trzecich w ramach powyższych celów.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKA?

Będziemy ujawniać informacje Użytkownika wewnętrznie w ramach naszej działalności oraz następującym podmiotom, ale wyłącznie w celach opisanych powyżej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I GDZIE SĄ ONE PRZECHOWYWANE?

To, jak długo dane użytkownika będą przechowywane, zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania. Przykładowo dane, które przetwarzamy w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem, musimy przechowywać przez okres korzystania przez Użytkownika z usługi SmartThings. Samsung będzie przechowywać i przetwarzać dane Użytkownika, dopóki Użytkownik aktywnie korzysta z usługi SmartThings. Do tej kategorii należą również dane, takie jak informacje o koncie i informacje o urządzeniu oraz identyfikatory urządzenia.

Dane, które Samsung przetwarza w celu promowania swoich interesów biznesowych, takie jak dane dotyczące korzystania z usługi SmartThings przez Użytkownika, są przechowywane wyłącznie przez okres, jaki jest wymagany do realizacji celów, do których zostały zebrane. Przykładowo tego rodzaju dane mogą być zbierane w celu przeprowadzania analiz umożliwiających firmie Samsung opracowywanie ulepszeń usługi SmartThings. Samsung może również przetwarzać dane w celu rejestrowania zapytań wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem usługi SmartThings lub na jej temat, aby poprawić jakość obsługi klienta.

Możemy również przetwarzać dane w oparciu o zgodę użytkownika. Jeżeli Użytkownik wycofa zgodę, Samsung zaprzestanie przetwarzania jego danych, które odbywa się na podstawie jego zgody, ale nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych zebranych przed jej wycofaniem do momentu osiągnięcia celów, w jakich dane te zostały zebrane.

Należy pamiętać, że choć naszym celem jest przechowywanie danych Użytkownika przez okres opisany powyżej, dane te mogą być przetwarzane przez dłuższy okres na mocy obowiązujących przepisów prawa. Przykładowo, jeżeli określone przepisy stwierdzają, że Samsung musi przechowywać określone dane, będzie przestrzegać tych przepisów i przechowywać te dane do momentu zakończenia wymaganego okresu przechowywania.

Dane Użytkownika będą jednak podlegały odpowiednim zabezpieczeniom przez cały okres, w którym są przechowywane przez firmę Samsung.

Korzystanie z usługi SmartThings będzie wiązało się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych na terytorium innych krajów, takich jak m.in. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Republika Korei, Stany Zjednoczone, Kanada, Indie i Filipiny. Wszystkie międzynarodowe transfery danych podlegają wymogom prawnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z oczekiwaniami użytkownika.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych. Wprowadziliśmy fizyczne i techniczne zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych. Należy jednak pamiętać, że chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony danych Użytkownika, żadne strony internetowe, transmisje internetowe, systemy komputerowe ani połączenia bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Dane osobowe Użytkownika stanowią jego własność. Użytkownik może poprosić nas o usunięcie, poprawienie lub podanie szczegółowych informacji na temat zebranych przez nas danych. Użytkownik może również poprosić nas o ograniczenie przetwarzania, udostępniania bądź przekazywania jego danych osobowych, a także o dostarczenie mu zebranych przez nas danych osobowych, aby mógł je wykorzystać do własnych celów. Żądanie usunięcia danych osobowych może jednak spowodować utratę dostępu do SmartThings. Nie usuniemy danych, których zatrzymanie jest wymagane przepisami prawa.

Aby złożyć wniosek w sprawie przysługujących Użytkownikowi praw lub złożyć zapytanie, należy skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji KONTAKT.

KONTAKT

Użytkownik może skontaktować się z nami w celu aktualizacji swoich preferencji, skorzystania z przysługujących mu praw, przesłania prośby lub zadania nam pytania.

Można się również z nami skontaktować, pisząc na adres:

Administrator danych osobowych
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

Spółka Samsung Electronics ma biura na terenie Europy, co gwarantuje, że wnioski lub pytania Użytkownika będą obsługiwane przez właściwy dla jego regionu zespół ds. ochrony danych.

Najłatwiejszym sposobem skontaktowania się z nami jest strona pomocy w kwestiach związanych z prywatnością dostępna pod adresem https://www.samsung.com/request-desk.

Można się również z nami skontaktować, pisząc na adres:
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Użytkownik może złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych w UE znajdują się pod adresem https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

AKTUALIZACJE NINIEJSZYCH ZASAD PRYWATNOŚCI

Niniejsze Zasady prywatności mogą być aktualizowane w celu powiadomienia Użytkownika o zmianach w sposobie zbierania i przetwarzania danych Użytkownika w usłudze SmartThings przez firmę Samsung lub o zmianach w powiązanych przepisach prawa. Data ostatniej aktualizacji dokumentu znajduje się na górze niniejszych Zasad prywatności.

Wersja: 1.10.0

Najnowsza wersja