SmartThings personvernmerknad

Ikrafttredelsesdato: 14. mars 2024

Hos Samsung Electronics Co., Ltd. («Samsung»), vet vi hvor viktig personvern er for kundene våre. Samsung er databehandlingsansvarlig for SmartThings. Vi opprettet denne personvernmerknaden for å passe på at du forstår hvordan vi innhenter og bruker dine personopplysninger.

Vår personvernerklæring på https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy gjelder også for din bruk av SmartThings. Vår personvernerklæring inneholder mer informasjon om hvordan vi bruker dataene dine. Den inkluderer også informasjon om rettighetene dine og hvordan du kontakter oss. Les personvernerklæringen i tillegg til denne personvernmerknaden. Denne personvernmerknaden skal imidlertid alltid ha forrang over personvernerklæringen i forhold til hvordan vi bruker informasjonen din for SmartThings.

HVILKE OPPLYSNINGER INNHENTER VI?

Gjennom SmartThings innhenter og beholder Samsung informasjon om deg på ulike måter.

Informasjon du gir til oss direkte

Informasjon om din bruk av SmartThings

I tillegg til informasjonen du oppgir, vil vi innhente informasjon om din bruk av vår SmartThings gjennom programvare på enhetene dine og på andre måter. Vi vil innhente:

Vi vil også innhente informasjon om din Smart TV og andre enheter du legger til og kobler til SmartThings-appen og SmartThings-hub, og din bruk av disse enhetene på måter vi vil beskrive til deg på innhentingstidspunktet eller på annen måte med ditt separate samtykke.

Vi samler ikke med hensikt inn sensitive personopplysninger fra deg. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke kan garantere at sensitiv informasjon ikke utilsiktet deles med oss mens du bruker SmartThings-appen og andre IoT-enheter for hjemmebruk, så som innholdet av dine lyd- og videoopptak for du kobler lyd- og videoopptaksenheter til SmartThings. Hvis du sender inn informasjon til SmartThings som er sensitiv av natur, vil den også bli innhentet og behandlet for formålene oppført nedenfor, men vi vil ikke bruke disse dataene for markedsføring, for å tilby tilpassede anbefalinger eller for forbedring av våre tjenester.

Vi kan også innhente annen informasjon om deg, enhetene og appene dine og din bruk av SmartThings på måter som vi beskriver for deg på innhentingstidspunktet, eller på andre måter som du samtykker til.

HVORDAN BRUKER VI DIN INFORMASJON?

Vi bruker informasjonen vi innhenter til følgende formål:

Samsung behandler personopplysninger til formålene som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger skisseres nedenfor:

Holde vårt løfte til deg

(utførelse av kontrakt)

GDPR Artikkel 6(1)(b)

 • Identifisere og autentisere deg
 • Tilby deg SmartThings og tjenester og funksjoner du ber om i SmartThings-appen, så som å la kan kontrollere dine IoT-enheter for hjemmebruk i SmartThings-appen
 • Gi deg tilpasset innhold, så som å gi anbefalinger
 • La deg samhandle med annet innhold fra Samsung og tredjeparter

For å fremme våre virksomhetsinteresser

(legitim interesse)

GDPR Artikkel 6(1)(f)

 • Drive, evaluere og forbedre SmartThings og vår virksomhet
 • Svare på dine forespørsler og instruksjoner
 • Gi deg teknisk støtte og vedlikeholdsservice for feil
 • Opprettholde adekvate sikkerhetstiltak
 • Det gjør det enklere for deg å se dine personopplysninger forbundet med din Samsung Account
 • Beskytte mot erstatningsansvar, herunder rette seg etter bransjestandarder og håndheve våre retningslinjer

For å overholde lovgivning, regulatoriske forpliktelser og juridiske prosesser

GDPR Artikkel 6(1)(c)

 • Overholde gjeldende lovbestemmelser og regulatoriske og administrative eller rettskjennelser

Med ditt samtykke

GDPR Artikkel 6(1)(a)

 • Levere markedsføringsvarsler (så som via push-varsler, e-poster og tekstmeldinger)
 • Gi deg SmartThings, så som når du velger å dele lyd-, video- og bildeklipp
 • Behandle din stedsinformasjon for å gi lokasjonsbaserte funksjoner og tjenester
 • Tilby deg tilpasset innhold, slik som tilpasningstjenesten
 • La deg koble din Samsung account med tredjepartsinnhold

Vi bruker informasjonen vi innhenter om deg for de overnevnte formålene. Vi innhenter og sammenstiller informasjon fra SmartThings, med data fra andre tjenester eller funksjoner du bruker, dine enheter, og andre kilder. Eksempler på de andre kildene er når du bruker din Samsung Account for å logge på andre Samsung-apper, samt informasjon om dine online-aktiviteter på nettsider og tilknyttede enheter over tid og på tredjeparters nettsider, enheter, apper og andre online-funksjoner og -tjenester.

HVEM DELER VI INFORMASJONEN DIN MED?

Vi vil dele informasjonen din internt i virksomheten vår og med følgende enheter, men kun for de formålene som beskrives ovenfor.

HVOR LENGE BEHOLDER VI INFORMASJONEN DIN OG HVOR BLIR DEN AV?

Hvor lenge dine data vil beholdes avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for å behandle dataene. For eksempel vil data vi behandler for å gjennomføre vår kontrakt med deg kreve at vi beholder dataene gjennom hele den tiden du bruker SmartThings. Så lenge du er en aktiv bruker av SmartThings, vil vi beholde og behandle disse dataene. Data så som din kontoinformasjon og enhetsinformasjon og identifikatorer faller inn under denne kategorien.

Data vi behandler for å fremme våre forretningsinteresser, så som din bruk av SmartThings, beholdes bare så lenge som nødvendig for de formålene de ble innhentet for. For eksempel kan disse dataene være innhentet for å utføre analyser slik at vi kan utvikle forbedringer i SmartThings, eller vi kan behandle data for å opprettholde et register over forespørsler du har gjort gjennom eller angående SmartThings for å forbedre din kundeserviceopplevelse.

I tillegg vil også kunne behandle dine data på grunnlag av ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil vi stoppe å behandle dine data som avhenger av ditt samtykke, men det vil ikke påvirke behandlingen av data innhentet før din tilbaketrekking inntil de formålene disse dataene ble innhentet for er oppnådd.

Vennligst merk deg at selv om vi tar sikte på å beholde dine data for slik periode som beskrives ovenfor, kan det være at dine data kan behandles lenger enn dette i henhold til gjeldende lov. Hvis en spesifikk lovbestemmelse for eksempel gir hjemmel for at vi må beholde visse data, vil vi rette oss etter dette og beholde disse dataene frem til den påkrevde oppbevaringsperioden utløper.

Så lenge dine data beholdes av oss, vil dine data alltid være underlagt formålstjenlige sikkerhetstiltak.

Din bruk av SmartThings vil innebære overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger i andre land. Dette inkluderer, uten begrensning, EØS-land, Sør-Korea, USA. Canada, India og Filippinene. Alle internasjonale dataoverføringer er underlagt juridiske krav for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet trygt og slik som du vil forvente.

HVORDAN HOLDER VI INFORMASJONEN DIN SIKKER?

Vi tar databeskyttelse på alvor. Vi har satt på plass fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for å holde informasjonen vi innhenter sikker. Vær imidlertid oppmerksom på at selv om vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte informasjonen din, er ingen nettsteder, internett-overføringer, datasystemer eller trådløse tilkoblinger fullstendig sikre.

HVA ER DINE RETTIGHETER?

Dine personopplysninger tilhører deg. Du kan be oss om å oppgi detaljer om hva vi har innhentet, og du kan be oss om å slette det eller korrigere unøyaktigheter. Du kan også be oss om å begrense eller innskrenke behandlingen, delingen eller overføringen av dine personopplysninger, samt å gi deg de personopplysningene som vi har innhentet, slik at du kan bruke dem til dine egne formål. Imidlertid kan det å be om sletting av dine personlige opplysninger også føre til tap av tilgang til SmartThings. Vi sletter ikke data som vi er pålagt å beholde etter lov.

For å sende inn en forespørsel om dine rettigheter eller for å sende en henvendelse, kan du ta kontakt gjennom metodene beskrevet i KONTAKT OSS-delen.

KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss for å oppdatere preferansene dine, utøve rettighetene dine, sende inn en forespørsel eller stille oss spørsmål.

Du kan også kontakte oss på:

Databehandlingsansvarlig
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Sør-Korea

Samsung Electronics har kontorer i hele Europa, slik at vi kan sikre at forespørselen eller spørsmålet ditt blir behandlet av databeskyttelsesteamet basert i ditt område.

Den enkleste måten å kontakte oss på er gjennom vår side for personvernstøtte på https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan også kontakte oss på:
Europeisk databeskyttelsesansvarlig
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, Storbritannia

Du kan sende inn en klage til et tilsynsorgan dersom du mener at vår behandling av dine personlige opplysninger er i strid med gjeldende lovgivning. Kontaktdetaljer for alle EUs tilsynsmyndigheter finner du på: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNMERKNADEN

Denne personvernmerknaden kan oppdateres for å gi deg beskjed om endringer i hvordan vi samler inn og behandler informasjonen din i SmartThings eller endringer i relaterte lover. Datoen da dokumentet sist ble oppdatert vises øverst i denne personvernmerknaden.

versjon: 1.10.0

Siste versjon