Privacyverklaring voor SmartThings

Ingangsdatum: 14 Maart 2024

Bij Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) weten we hoe belangrijk privacy voor onze klanten is. Samsung is de verwerkingsverantwoordelijke voor SmartThings. Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Ons Privacybeleid op https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy is ook van toepassing op uw gebruik van SmartThings. Ons privacybeleid bevat meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken. Het bevat ook informatie over uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen. Lees ons Privacybeleid als aanvulling op deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring heeft echter altijd voorrang op het Privacybeleid met betrekking tot hoe wij uw informatie gebruiken voor SmartThings.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Via SmartThings verkrijgt en bewaart Samsung op verschillende manieren informatie over u.

Informatie die u zelf aan ons verstrekt

Informatie over uw gebruik van SmartThings

Naast de informatie die u verstrekt, verzamelen wij informatie over uw gebruik van onze SmartThings via software op uw apparaten en op andere manieren. Wij verzamelen het volgende:

We zullen ook informatie verzamelen over uw Smart TV en overige apparaten die u toevoegt of aansluit op de SmartThings-app en de SmartThings-hub, evenals over uw gebruik van deze apparaten, op manieren die wij aan u kenbaar zullen maken op het moment van verzameling of anderszins met uw afzonderlijke toestemming.

We verzamelen niet bewust of opzettelijk gevoelige persoonsgegevens van u. Houd er echter rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat gevoelige gegevens niet onopzettelijk met ons worden gedeeld tijdens het gebruik van de SmartThings-app en overige op het IoT aangesloten huishoudelijke apparaten, zoals de inhoud van uw audio- of video-opnamen wanneer u audio- of video-opnameapparaten op SmartThings aansluit. Als u informatie verstrekt aan SmartThings die gevoelig van aard is, zal deze ook worden verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden. We zullen we die gegevens echter niet gebruiken voor marketing, om aangepaste aanbevelingen te doen of voor het verbeteren van onze services.

We kunnen ook andere informatie over u, uw apparaten en apps verzamelen, evenals over uw gebruik van SmartThings, op manieren die wij aan u kenbaar zullen maken op het moment van verzameling of anderszins met uw instemming.

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Samsung verwerkt persoonlijke informatie voor de hierboven beschreven doeleinden. De wettelijke basis van Samsung om persoonlijke informatie te verwerken wordt hieronder beschreven:

Om onze belofte aan u te houden

(uitvoering van het contract)

AVG artikel 6(1)(b)

 • U identificeren en authenticeren
 • Het bieden van SmartThings en services en functies die u aanvraagt in de SmartThings-app, bijvoorbeeld om u de mogelijkheid te bieden om uw op het IoT aangesloten huishoudelijke apparaten in de SmartThings-app te bedienen
 • Het bieden van aangepaste inhoud, zoals het verstrekken van aanbevelingen
 • Zo kunt u communiceren met andere inhoud van Samsung en van derden

Om onze zakelijke belangen te behartigen

(legitiem belang)

AVG artikel 6(1)(f)

 • Exploitatie, evaluatie en verbetering van SmartThings en ons bedrijf
 • Reageren op uw verzoeken, instructies en vragen
 • Het bieden van technische ondersteuning en onderhoudsservice voor fouten
 • Handhaven van adequate veiligheidsmaatregelen
 • Het vergemakkelijken van het bekijken van uw persoonsgegevens die aan uw Samsung account gekoppeld zijn
 • Beschermen tegen aansprakelijkheid, met inbegrip van het naleven van de industrienormen en het afdwingen van onze beleidsregels

Om te voldoen aan de wet, wettelijke verplichtingen en juridische processen

AVG artikel 6(1)(c)

 • Naleven van de toepasselijke wetgeving en reglementaire en gerechtelijke bevelen

Met uw toestemming

AVG artikel 6(1)(a)

 • Marketingberichten verstrekken (zoals via pushmeldingen, e-mails en tekstberichten)
 • Het bieden van SmartThings, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om audio-, video- en beeldclips te delen
 • Het verwerken van uw locatiegegevens om locatiegebaseerde functies en services te bieden
 • Het bieden van aangepaste inhoud, zoals de Aangepaste service
 • Zo kunt u uw Samsung account koppelen aan inhoud van derden

We gebruiken en combineren de informatie die we over u verzamelen via SmartThings met gegevens van andere services of functies die u gebruikt, alsook uw apparaten en andere bronnen. Dit omvat informatie die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van uw Samsung account om in te loggen bij andere Samsung apps, evenals informatie over uw online activiteiten op websites en verbonden apparaten en op websites, apparaten, apps en andere online functies en services van derden voor de bovengenoemde doeleinden.

MET WIE DELEN WIJ UW INFORMATIE?

We verstrekken uw informatie intern binnen ons bedrijf en aan de volgende entiteiten, maar uitsluitend voor de hierboven beschreven doelen.

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS EN WAAR GAAN ZE NAARTOE?

Hoelang uw gegevens worden bewaard, hangt af van de rechtsgrond waarop de verwerking van uw gegevens is gebaseerd. Als we bijvoorbeeld gegevens verwerken om ons contract met u uit te voeren, moeten wij de gegevens bewaren gedurende de tijd dat u SmartThings gebruikt. Zolang u een actieve gebruiker van SmartThings bent, zullen wij deze gegevens bewaren en verwerken. Gegevens zoals uw account- en apparaatinformatie en -identificaties vallen in deze categorie.

Gegevens die we verwerken om onze zakelijke belangen te bevorderen, zoals uw gebruik van SmartThings, worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld voor het uitvoeren van analyses, zodat we verbeteringen voor SmartThings kunnen ontwikkelen, of we kunnen gegevens verwerken om een bestand bij te houden van vragen die u heeft gesteld via of met betrekking tot SmartThings om uw ervaring met de klantenservice te verbeteren.

Daarnaast kunnen we uw gegevens ook verwerken op basis van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met de verwerking van uw gegevens waarvoor uw toestemming is vereist, maar dit zal geen invloed hebben op de verwerking van gegevens die voorafgaand aan uw intrekking zijn verzameld, totdat de doeleinden waarvoor dergelijke gegevens werden verzameld bereikt zijn.

Let erop dat hoewel wij ernaar streven om uw gegevens gedurende de hierboven beschreven periode te bewaren, uw gegevens op grond van de toepasselijke wetgeving langer kunnen worden verwerkt. Als een specifieke wet bijvoorbeeld voorschrijft dat wij bepaalde informatie moeten bewaren, dan zullen wij hieraan voldoen en die informatie bewaren tot de vereiste bewaartermijn is verstreken.

Zolang uw gegevens door ons worden bewaard, vallen uw gegevens altijd onder passende bescherming.

Uw gebruik van SmartThings omvat de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie naar en in andere landen; dergelijke landen zijn onder andere, zonder beperking, landen in de Europese Economische Ruimte, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Canada, India en de Filipijnen. Alle internationale gegevensdoorgiften vallen onder wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig en zoals u zou verwachten wordt verwerkt.

HOE BESCHERMEN WE UW INFORMATIE?

We nemen gegevensbeveiliging zeer serieus. We hebben fysieke en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om de informatie die we verzamelen veilig te houden. Houd er echter rekening mee dat, hoewel we redelijke stappen ondernemen om uw informatie te beschermen, geen enkele website, doorgifte via internet, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Uw persoonlijke informatie is van u. U kunt ons vragen om details te verstrekken over welke informatie we hebben verzameld en u kunt ons verzoeken om deze te verwijderen of eventuele onjuistheden te corrigeren. U kunt ons ook verzoeken om de verwerking, het delen of de doorgifte van uw persoonlijke informatie te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken om de over u verzamelde persoonlijke informatie aan u te verstrekken, zodat u deze voor uw eigen doeleinden kunt gebruiken. Het verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie kan echter ook leiden tot het verlies van uw toegang tot SmartThings. We zullen geen gegevens verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Om een verzoek in te dienen met betrekking tot uw rechten of om een vraag te stellen, kunt u contact met ons opnemen via de methoden die worden beschreven in de sectie CONTACT OPNEMEN.

CONTACT OPNEMEN

U kunt contact met ons opnemen om uw voorkeuren bij te werken, uw rechten uit te oefenen, een verzoek in te dienen of vragen te stellen.

U kunt ook contact met ons opnemen via:

Verwerkingsverantwoordelijke
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Zuid-Korea

Samsung Electronics heeft vestigingen in heel Europa, dus we kunnen ervoor zorgen dat uw verzoek of vraag wordt afgehandeld door het gegevensbeschermingsteam dat in uw regio is gevestigd.

U kunt het eenvoudigst contact met ons opnemen via onze pagina Privacyondersteuning op https://www.samsung.com/request-desk.

U kunt ook contact met ons opnemen via:
Europese functionaris voor gegevensbescherming
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, VK

U kunt een klacht indienen bij de betreffende toezichthoudende instantie indien u vindt dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie inbreuk maakt op het toepasselijk recht. Contactgegevens van alle toezichthoudende instanties van de EU vindt u op: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring kan worden bijgewerkt om u op de hoogte te houden over wijzigingen over de manier waarop wij uw informatie verzamelen en verwerken in SmartThings of over wijzigingen in gerelateerde wetgeving. De datum waarop het document voor het laatst is bijgewerkt, staat bovenaan deze Privacyverklaring vermeld.

versie: 1.10.0

Laatste versie