„SmartThings“ privatumo pranešimas

Įsigaliojimo data: 2024 m. Kovas 14 d.

„Samsung Electronics Co., Ltd.“ („Samsung“) mes suprantame, koks svarbus mūsų klientams yra privatumas. „Samsung“ yra „SmartThings“ duomenų valdytoja. Parengėme šį Privatumo pranešimą, kad suprastumėte, kaip renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.

Jums naudojantis „SmartThings“ taip pat taikoma ir mūsų Privatumo politika, kurią galite rasti https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Mūsų Privatumo politikoje pateikta daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis. Privatumo politikoje taip pat pateikta informacijos apie Jūsų teises ir nurodyta, kaip su mumis susisiekti. Be šio Privatumo pranešimo, susipažinkite ir su mūsų Privatumo politika. Tačiau mums naudojant Jūsų su „SmartThings“ susijusius duomenis šiam Privatumo pranešimui visais atvejais teikiama pirmenybė Privatumo politikos atžvilgiu.

KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?

Teikdama „SmartThings“ paslaugas „Samsung“ renka ir saugoja įvairią informaciją apie Jus įvairiais būdais.

Jūsų tiesiogiai teikiama informacija

Informacija apie tai, kaip naudojatės „SmartThings“

Be Jūsų pateiktų duomenų, informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų „SmartThings“ paslaugomis, renkame per Jūsų įrenginiuose esančią programinę įrangą ir kitomis priemonėmis. Rinksime tokius duomenis:

Mes taip pat rinksime informaciją apie Jūsų „Smart TV“ ir kitus įrenginius, kuriuos pridedate ir prijungiate prie „SmartThings“ programos ir „SmartThings Hub“, ir apie tokių įrenginių naudojimą tais būdais, kuriuos Jums apibūdinsime rinkimo metu ar kitaip Jūsų atskiru sutikimu.

Mes sąmoningai ar tyčia nerenkame jokių slaptų asmens duomenų iš Jūsų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad negalime garantuoti, jog naudojant „SmartThings“ programą ir kitus namų „IoT“ įrenginius, Jums prijungus garso ar vaizdo įrašymo įrenginius prie „SmartThings“, netyčia neskelbtina informacija, tokia kaip Jūsų garso ar vaizdo įrašų turiniu, nebus pasidalyta su mumis. Jeigu „SmartThings“ pateiksite neskelbtinos informacijos, kuri taip pat bus renkama ir tvarkoma toliau nurodytais tikslais, mes nenaudosime tų duomenų rinkodarai, pritaikytoms rekomendacijoms teikti arba mūsų paslaugoms tobulinti.

Taip pat galime rinkti kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginius ir programas bei Jūsų funkcijų „SmartThings“ naudojimo pobūdį tokiais būdais, kokius Jums nurodysime šios informacijos rinkimo metu, arba kitu būdu Jums sutikus.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Surinktą informaciją naudojame šiais tikslais:

„Samsung“ tvarko asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais. „Samsung“ tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi šiais teisiniais pagrindais:

Vykdyti Jums duotus pažadus

(sutarties vykdymas)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas

 • Nustatyti ir patvirtinti Jūsų tapatybę.
 • Teikti Jums „SmartThings“ ir paslaugas bei funkcijas, kurių reikalaujate „SmartThings“ programoje, pvz., leisdami valdyti namų „IoT“ įrenginius programoje „SmartThings“.
 • Teikti Jums pritaikytą turinį, pvz., rekomendacijas dėl meno kūrinių.
 • Leisti Jums sąveikauti su kitu „Samsung“ ir trečiųjų šalių turiniu.

Ginti mūsų verslo interesus

(teisėtas interesas).

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas

 • Vykdyti, vertinti ir tobulinti „SmartThings“ ir mūsų verslą.
 • Atsiliepti į Jūsų užklausas, nurodymus ir prašymus.
 • Teikti techninę pagalbą ir techninės priežiūros paslaugas klaidų atveju.
 • Palaikyti reikiamas saugumo priemones.
 • Leidžia jums lengviau peržiūrėti su „Samsung account“ paskyra susijusius asmens duomenis.
 • Apsisaugoti nuo atsakomybės, laikytis savo srities standartų ir mūsų taisyklių.

Laikytis įstatymų, norminių įsipareigojimų ir teisinių procesų.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas

 • Laikytis galiojančių nuostatų, priežiūros institucijų ir administracinių ar teismo įsakymų.

Gavus Jūsų sutikimą

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas

 • Siųsti rinkodaros pranešimus (pvz., „push“ pranešimus, el. laiškus ir teksto žinutes).
 • Teikti „SmartThings“, pvz., kai pasirenkate bendrinti garso įrašus ir vaizdo įrašus.
 • Jūsų buvimo vietos informacijos apdorojimas, teikiant buvimo vieta pagrįstas funkcijas ir paslaugas.
 • Teikti Jums pritaikytą turinį, pvz., pritaikymo paslaugą.
 • Leisti Jums susieti Jūsų „Samsung account“ su trečiųjų šalių turiniu.

Pirmiau nurodytais tikslais naudojame ir deriname iš „SmartThings“ apie jus surinktus duomenis su duomenimis, gautais iš kitų jūsų naudojamų paslaugų ar funkcijų, jūsų įrenginių ir kitų šaltinių, pavyzdžiui, kai naudodamiesi „Samsung account“ prisijungiate prie kitų „Samsung“ programų, taip pat su informacija apie jūsų veiklą interneto svetainėse ir prijungtuose įrenginiuose per tam tikrą laiką ir trečiųjų šalių svetainėse, įrenginiuose, programose ir kitose interneto funkcijose bei paslaugose.

SU KUO JŪSŲ DUOMENIMIS DALIJAMĖS?

Jūsų duomenis atskleisime įmonės viduje ir kitoms toliau nurodytoms įmonėms, tačiau tik anksčiau nurodytais tikslais.

KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS IR KUR JIE SIUNČIAMI?

Jūsų duomenų saugojimo laikas priklauso nuo teisinio pagrindo, kuriuo Jūsų duomenys tvarkomi. Pavyzdžiui, duomenis, kuriuos tvarkome vykdydami sutartį su Jumis, privalome saugoti, kol Jūs naudojatės „SmartThings“. Tokius duomenis saugome ir tvarkome, kol esate aktyvus „SmartThings“ naudotojas. Šiai kategorijai priskiriami tokie duomenys: Jūsų paskyros informacija ir įrenginio informacija bei identifikatoriai.

Duomenys, kuriuos tvarkome savo komerciniais interesais, pvz., apie Jūsų naudojimąsi „SmartThings“, laikomi tik tiek, kiek reikia atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių jie buvo surinkti. Pavyzdžiui, šie duomenys gali būti renkami analizei atlikti, kad galėtume tobulinti „SmartThings“, arba galime tvarkyti duomenis, kad registruotume Jūsų per „SmartThings“ arba apie jį pateiktas užklausas ir Jums suteiktume kuo geresnes paslaugas.

Be to, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų duomenis, gavę Jūsų sutikimą. Jei atsiimsite savo sutikimą, mes sustabdysime Jūsų sutikimu pagrįstų duomenų tvarkymą, tačiau tai neturės įtakos duomenų, surinktų iki Jums atsiimant sutikimą, tvarkymui, kol nebus pasiekti tikslai, dėl kurių tokie duomenys buvo renkami.

Atkreipkite dėmesį: nors stengiamės saugoti Jūsų duomenis pirmiau nurodytą laikotarpį, Jūsų duomenys gali būti tvarkomi ilgiau pagal galiojančius teisės aktus. Pavyzdžiui, jeigu konkretūs nuostatai reikalauja mūsų turėti tam tikrus duomenis, mes tokius reikalavimus vykdysime ir saugosime tuos duomenis, kol pasibaigs privalomas saugojimo laikotarpis.

Kol saugosime Jūsų duomenis, jiems visada bus taikomos atitinkamos apsaugos priemonės.

Jei naudosite „SmartThings“, Jūsų asmens duomenys bus perduodami, saugomi ir tvarkomi kitose šalyse; tokios šalys, be apribojimų, yra Europos ekonominės erdvės šalys, Korėjos Respublika, Jungtinės Valstijos, Kanada, Indija ir Filipinai. Visiems tarptautiniams duomenų perdavimams taikomi teisiniai reikalavimai, skirti užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir taip, kaip Jūs tikitės.

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Į duomenų apsaugą žiūrime labai atsakingai. Mes įdiegėme fizines ir technines apsaugos priemones, kad mūsų renkami duomenys būtų apsaugoti. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad nors ir imamės pagrįstų priemonių jūsų duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, perdavimas internetu, kompiuterinė sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūsų asmens duomenys priklauso jums. Galite paprašyti mūsų pateikti išsamią informaciją apie tai, ką surinkome, ir paprašyti pašalinti arba ištaisyti bet kokius netikslumus. Taip pat galite paprašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, bendrinimą arba perdavimą, taip pat pateikti jūsų asmens duomenis, kuriuos surinkome, kad juos galėtumėte naudoti savo reikmėms. Tačiau paprašę pašalinti jūsų asmens duomenis, taip pat galite prarasti prieigą prie „SmartThings“. Mes nepašalinsime duomenų, kuriuos privalome saugoti pagal teisės aktus.

Norėdami pateikti užklausą dėl savo teisių arba pateikti užklausą, kreipkitės į mus skyriuje SUSISIEKITE SU MUMIS nurodytais būdais.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Kreipkitės į mus, jeigu norite atnaujinti savo pageidavimus, pasinaudoti savo teisėmis, pateikti prašymą arba užduoti klausimų.

Taip pat galite susisiekti rašydami adresu:

Duomenų valdytojas
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korėjos Respublika

„Samsung Electronics“ padaliniai veikia visoje Europoje, todėl galime užtikrinti, kad jūsų prašymą arba užklausą nagrinės jūsų regione dirbanti duomenų apsaugos komanda.

Paprasčiausias būdas yra susisiekti su mumis per mūsų Privatumo palaikymo puslapį https://www.samsung.com/request-desk.

Taip pat galite susisiekti rašydami adresu:
Europos duomenų apsaugos pareigūnas
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame galiojančius teisės aktus, galite pateikti skundą priežiūros institucijai. Visų ES priežiūros institucijų kontaktiniai duomenys pateikti čia: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO ATNAUJINIMAS

Šis Privatumo pranešimas gali būti atnaujintas, kad praneštume apie pasikeitimus, susijusius su Jūsų informacijos rinkimu ir tvarkymu naudojantis „SmartThings“ paslauga, arba apie susijusių įstatymų pakeitimus. Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data nurodyta šio Privatumo pranešimo pradžioje.

versija: 1.10.0

Paskutinė versija