SmartThings Adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés napja: 2024. március 14.

A Samsung Electronics Co., Ltd.-nél (“Samsung”) tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos az adatvédelem az ügyfeleink számára. A SmartThings vonatkozásában a Samsung az adatkezelő. Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot azért adtuk ki, hogy Ön tisztában legyen azzal, miként gyűjtjük és használjuk az Ön személyes adatait.

Adatvédelmi szabályzatunk, amely elérhető a https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy oldalon, a SmartThings Ön általi használatára is vonatkozik. Az Adatvédelmi szabályzat további információkat tartalmaz arról, hogy miként használjuk az Ön adatait. A szabályzat arra vonatkozó információkat is tartalmaz, hogy melyek az Ön jogai és miként tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat mellett olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat is. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azonban mindig elsőbbséget élvez az Adatvédelmi szabályzattal szemben azzal kapcsolatban, hogy miként használjuk az Ön adatait a SmartThings vonatkozásában.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

A SmartThings útján a Samsung számos módon gyűjti és kezeli az Önre vonatkozó adatokat.

Az Ön által közvetlenül megadott adatok

A SmartThings Ön általi használatára vonatkozó információk

Az Ön által megadott adatok mellett a SmartThings használatáról is gyűjtünk adatokat, az eszközén található szoftver útján és más módokon. Az alábbiakat gyűjtjük:

Információkat gyűjtünk az Ön Smart TV-jéről és azon egyéb eszközeiről is, amelyeket a SmartThings alkalmazáshoz és a SmartThings hubhoz hozzáad és azokkal összekapcsol, valamint ezeknek az eszközöknek az Ön általi használatáról, olyan módon, amelyet az adatgyűjtés időpontjában fogunk Önnel ismertetni, vagy - az Ön külön hozzájárulásával - más módon.

Tudatosan vagy szándékosan semmilyen érzékeny személyes adatot nem gyűjtünk Öntől. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy nem garantálhatjuk azt, hogy érzékeny adatok nem szándékos módon kerülnek megosztásra velünk a SmartThings alkalmazás és más Otthoni IoT-eszközök használata közben, például a hang- vagy videofelvételei, amikor hang- vagy videofelvevő eszközt csatlakoztat a SmartThings-hez. Ha érzékeny jellegű adatokat küld a SmartThings-nek, ezeket az alábbiakban felsorolt célokból is gyűjtjük és kezeljük, azonban ezeket az adatokat nem használjuk fel marketing célokra, testreszabott ajánlatokhoz nyújtására vagy szolgáltatásaink fejlesztésére.

Egyéb adatokat is gyűjthetünk Önről, az eszközeiről és alkalmazásairól, valamint a SmartThings Ön általi használatáról a gyűjtés idején ismertetett módszerekkel, illetve egyéb módon is az Ön hozzájárulásával.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT?

A gyűjtött adatokat a következő célokra használjuk:

A Samsung a személyes adatokat a fentiekben ismertetett célokból kezeli. A Samsung személyes adatok kezelésére vonatkozó jogalapját az alábbiakban ismertetjük:

Az Önnek tett ígéreteink betartása

(szerződés teljesítése)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 • Az Ön azonosítása és hitelesítése
 • A SmartThings, valamint a SmartThings alkalmazásban igényelt szolgáltatások és funkciók biztosítása, például az Otthoni IoT-eszközök vezérlésének lehetővé tétele a SmartThings alkalmazásban
 • Testreszabott tartalmak, például ajánlások biztosítására
 • Más Samsung és harmadik fél tartalmak elérhetővé tétele az Ön számára

Az üzleti érdekeink elősegítése

(jogos érdek)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 • A SmartThings és a vállalkozásunk működtetése, értékelése és fejlesztése
 • Az Ön kérelmeinek, utasításainak és kérdéseinek megválaszolása
 • Hibák esetén műszaki támogatás és karbantartási szolgáltatás biztosítása
 • Megfelelő biztonsági intézkedések fenntartása
 • a Az Ön Samsung accountjához kapcsolódó termékekből és szolgáltatásokból származó személyes adataihoz történő könnyebb hozzáférés lehetővé tétele.
 • Védelem biztosítása felelősséggel szemben, ideértve az ipari szabványok betartását és a szabályzataink érvényesítését

A jogszabályok, szabályozói kötelezettségek és jogi eljárások betartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 • Az alkalmazandó jogszabályok, valamint szabályozói és közigazgatási vagy bírósági határozatok betartása

Az Ön hozzájárulásával

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 • Marketing értesítések biztosítása (például push értesítések, e-mailek és szöveges üzenetek formájában)
 • A SmartThings szolgáltatás nyújtása Önnek, például amikor audio-, videoklipeket és képeket oszt meg
 • A helyadatai kezelése, helyalapú funkciók és szolgáltatások nyújtása érdekében
 • Testreszabott tartalom, például a Testreszabási szolgáltatás biztosítása az Ön számára
 • Annak lehetővé tétele az Ön számára, hogy összekapcsolja a Samsung accountját harmadik fél tartalmakkal

A SmartThings alkalmazásból Önről gyűjtött személyes adatokat a fent felsorolt célokra használjuk fel és kapcsoljuk össze az Ön által használt egyéb szolgáltatásokból vagy funkciókból származó adatokkal, az Ön eszközeivel és más forrásokkal (mint például azzal, amikor Ön a Samsung accountját egyéb Samsung alkalmazásokba való bejelentkezéshez használja), valamint az Ön különféle webhelyeken, csatlakoztatott eszközökön, harmadik felek webhelyein és eszközein, alkalmazásaiban, egyéb online funkciókban ,szolgáltatásokban folytatott online tevékenységeire vonatkozó információkkal..

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Az Ön adatait belsőleg, vállalatunkon belül, valamint a következő szervezetekkel fogjuk megosztani, de kizárólag a fentiekben leírt célokból.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT ÉS HOVÁ KERÜLNEK?

Az Ön adatai megőrzésének hossza attól függ, hogy mi az a jogalap, amelyre támaszkodva adatkezelést folytatunk. Például az Önnel fennálló szerződés teljesítése érdekében kezelt adatokat a SmartThings Ön általi használatának időtartama alatt kötelesek vagyunk megőrizni. Mindaddig, amíg Ön a SmartThings aktív felhasználója, ezeket az adatokat megőrizzük és kezeljük. Az olyan adatok, mint például az Ön fiókadatai, eszközadatai és azonosítói ebbe a kategóriába esnek.

Azokat az adatokat, amelyeket az üzleti érdekeink elősegítése érdekében kezelünk, például a SmartThings Ön általi használatára vonatkozó adatokat, csak addig őrizzük meg, amíg azok azon célokból szükségesek, amelyek érdekében gyűjtöttük azokat. Például az ilyen adatokat gyűjthetjük elemzések végzése céljából, hogy fejleszteni tudjuk a SmartThings szolgáltatást, vagy a SmartThings útján vagy azzal kapcsolatban elküldött kérdéseivel kapcsolatos nyilvántartások vezetése érdekében is kezelhetünk adatokat, az ügyfélszolgálati élménye fejlesztésére.

Emellett az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján is kezelhetjük. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor abbahagyjuk azon adatkezelést, amely az Ön hozzájárulásán alapul, de ez nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelést, mindaddig, amíg nem teljesülnek azok a célok, amelyek miatt az ilyen adatokat gyűjtöttük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár törekszünk az Ön adatainak a fentiekben leírtak szerinti időtartamig történő megőrzésére, azokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hosszabb ideig is kezelhetjük. Például, ha egy meghatározott jogszabály azt írja elő, hogy egy bizonyos adatot megőrizzünk, ezt be fogjuk tartani és az adatot az előírt megőrzési időszak lejártáig megőrizzük.

Mindaddig, amíg az adatait őrizzük, azokat mindig megfelelő óvintézkedésekkel fogjuk védeni.

A SmartThings Ön általi használata magában foglalja az Ön személyes adatainak más országokba és az azokon belül történő továbbítását, ottani tárolását és kezelését, korlátozás nélkül ideértve az Európai Gazdasági Térség országait, a Koreai Köztársaságot, az Egyesült Államokat, Kanadát, Indiát és a Fülöp-szigeteket. Minden nemzetközi adattovábbításra jogi előírások vonatkoznak, annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és az Ön elvárásai szerint történjen.

MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet. Fizikai és technikai óvintézkedéseket vezettünk be az általunk gyűjtött adatok biztonságának megőrzése érdekében. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy bár észszerű lépéseket teszünk az ön adatainak védelme érdekében, semmilyen weboldal, internetes átvitel, számítógépes rendszer vagy vezeték nélküli kapcsolat nem teljesen biztonságos.

MILYEN JOGAI VANNAK?

Személyes adatai az Ön tulajdonát képezik. Ön kérheti tőlünk, hogy részletezzük, mit gyűjtöttünk, valamint kérheti, hogy töröljük ezeket, vagy helyesbítsük az esetleges pontatlanságokat. Ön kérheti továbbá, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését, megosztását vagy továbbítását, valamint hogy adjuk át Önnek az általunk gyűjtött személyes adatait, hogy saját céljaira felhasználhassa őket. Ha azonban a személyes adatai törlését kéri, az az általunk nyújtott SmartThings-hez való hozzáférés elvesztését is eredményezheti. Nem fogjuk törölni azokat az adatokat, amelyeket a jogszabályok szerint meg kell őriznünk.

Ha a jogaival kapcsolatban kérelmet szeretne benyújtani, vagy ha kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba a KAPCSOLATFELVÉTEL pontban ismertetett módokon.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Beállításainak módosítása, jogainak gyakorlása, kérelem benyújtása vagy kérdés feltevése érdekében felveheti velünk a kapcsolatot.

Az alábbi elérhetőségeken is fordulhat hozzánk:

Adatkezelő
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Koreai Köztársaság

A Samsung Electronics vállalat Európa minden részén rendelkezik irodákkal, így biztosíthatjuk, hogy kérelmeit vagy kérdéseit az adott régió adatvédelmi osztálya kezeli.

Legegyszerűbben az Adatvédelmi támogatás oldalunkon érhet el bennünket: https://www.samsung.com/request-desk.

Az alábbi elérhetőségeken is fordulhat hozzánk:
Európai adatvédelmi tisztviselő
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Ha úgy véli, hogy személyes adatai általunk történő kezelése sérti az alkalmazandó jogszabályokat, panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az EU valamennyi felügyeleti hatóságának elérhetőségi adatai megtalálhatók a https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 címen.

JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot frissíthetjük annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a SmartThings szolgáltatásban található adatai általunk történő kezelésének módosulásáról, vagy a kapcsolódó jogszabályok változásairól. A dokumentum legutóbbi frissítésének dátuma a jelen Adatvédelmi nyilatkozat elején található.

verzió: 1.10.0

Legutóbbi verzió