Δήλωση Απορρήτου SmartThings

Ημερομηνία ισχύος: 14 Μάρτιος 2024

Στη Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”), γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ιδιωτικό απόρρητο των πελατών μας. Η Samsung είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για το SmartThings. Συντάξαμε την παρούσα Ειδοποίηση απορρήτου προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Η Πολιτική Απορρήτου στη διεύθυνση https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy ισχύει επίσης για τη χρήση του SmartThings. Η Πολιτική Aπορρήτου μας περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και το πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας επιπλέον της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου. Ωστόσο, αυτή η Δήλωση Απορρήτου θα υπερισχύει πάντοτε έναντι της Πολιτικής Απορρήτου σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για το SmartThings.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Μέσω του SmartThings, η Samsung λαμβάνει και διατηρεί πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους.

Πληροφορίες που παρέχετε άμεσα

Πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το SmartThings

Επιπροσθέτως των πληροφοριών που παρέχετε εσείς, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς του SmartThings μέσω λογισμικού στις συσκευές σας και με άλλα μέσα. Συλλέγουμε:

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για τη Smart TV και άλλες συσκευές που προσθέτετε και συνδέετε στην εφαρμογή SmartThings και στον Κόμβο SmartThings, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτών των συσκευών, με τρόπους που θα σας αναφέρουμε κατά τη συλλογή των πληροφοριών ή άλλως με την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας ή σκόπιμα τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από εσάς. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ευαίσθητες πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ακούσια σε εμάς κατά τη χρήση της εφαρμογής SmartThings και άλλων συσκευών IoT σπιτιού, όπως το περιεχόμενο των εγγραφών σας ήχου ή βίντεο όταν συνδέετε συσκευές εγγραφής ήχου ή βίντεο στο SmartThings. Εάν υποβάλετε πληροφορίες ευαίσθητης φύσης στο SmartThings, αυτές επίσης συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Ωστόσο δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, για να παρέχουμε εξατομικευμένες συστάσεις ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε άλλες πληροφορίες για εσάς, τις συσκευές και τις εφαρμογές σας, καθώς και για τη χρήση του SmartThings από εσάς, με τρόπους που θα σας περιγράφονται κατά τη στιγμή της συλλογής ή άλλως, με τη συγκατάθεσή σας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

Η Samsung επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η νομική βάση της Samsung για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών περιγράφεται παρακάτω:

Εκπλήρωση της υπόσχεσής μας προς εσάς

(εκτέλεση της σύμβασης)

Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ

 • Αναγνώριση και επικύρωση της ταυτότητάς σας
 • Παροχή σε εσάς του SmartThings και των υπηρεσιών και λειτουργιών που ζητάτε στην εφαρμογή SmartThings, όπως η δυνατότητα να ελέγχετε τις συσκευές IoT σπιτιού στην εφαρμογή SmartThings
 • Παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου, όπως συστάσεις
 • Δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με άλλο περιεχόμενο Samsung και περιεχόμενο τρίτων

Για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων μας

(έννομο συμφέρον)

Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ

 • Λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση του SmartThings και της επιχείρησής μας
 • Ανταπόκριση στα αιτήματα, τις οδηγίες και τις απορίες σας
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσίας συντήρησης για σφάλματα
 • Παροχή της δυνατότητας πιο εύκολης προβολής των προσωπικών δεδομένων σας που σχετίζονται με το Samsung account σας
 • Διατήρηση επαρκών μέτρων ασφαλείας
 • Προστασία έναντι ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα του κλάδου και της επιβολής των πολιτικών μας

Για τη συμμόρφωση με τον νόμο, τις κανονιστικές υποχρεώσεις και τις νομικές διαδικασίες

Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ

 • Συμμόρφωση με τα ισχύοντα καταστατικά και τις κανονιστικές, διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας

Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ

 • Παροχή ειδοποιήσεων μάρκετινγκ (όπως μέσω ειδοποιήσεων push, email και γραπτών μηνυμάτων)
 • Παροχή σε εσάς του SmartThings, όπως όταν επιλέγετε να κοινοποιήσετε αποσπάσματα ήχου, βίντεο και εικόνες
 • Επεξεργασία των πληροφοριών τοποθεσίας σας για την παροχή λειτουργιών και υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας
 • Παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου, όπως η Υπηρεσία προσαρμογής
 • Δυνατότητα να συνδέσετε το Samsung account σας με περιεχόμενο τρίτων

Χρησιμοποιούμε και συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από το SmartThings με δεδομένα από άλλες υπηρεσίες ή λειτουργίες που χρησιμοποιείτε, τις συσκευές σας και άλλες πηγές, όπως όταν χρησιμοποιείτε το Samsung account σας για να συνδεθείτε με άλλες εφαρμογές Samsung, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις online δραστηριότητές σας σε ιστοσελίδεςκαι συνδεδεμένες συσκευές με την πάροδο του χρόνου και σε τρίτεςιστοσελίδες, συσκευές, εφαρμογές και άλλες online λειτουργίες και υπηρεσίες για τους παραπάνω σκοπούς.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας εσωτερικά στην επιχείρησή μας και στους ακόλουθους φορείς, αλλά μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται από τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας απαιτούν να διατηρούμε τα δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του SmartThings. Εφόσον είστε ενεργός χρήστης του SmartThings, θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Δεδομένα όπως τα στοιχεία του λογαριασμού σας, οι πληροφορίες και τα αναγνωριστικά συσκευών εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων μας, όπως η χρήση του SmartThings από εσάς, διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Για παράδειγμα, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν για τη διεξαγωγή αναλύσεων ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε βελτιώσεις στο SmartThings ή να επεξεργαστούμε δεδομένα για να διατηρήσουμε ένα αρχείο με τις απορίες που υποβάλατε μέσω του ή σχετικά με το SmartThings ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών που σας προσφέρουμε.

Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, αλλά δεν θα επηρεαστεί η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν πριν από την ανάκλησή σας έως ότου επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αυτά τα δεδομένα.

Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που στοχεύουμε στη διατήρηση των δεδομένων σας για το χρονικό διάστημα που περιγράφεται παραπάνω, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, εάν ένα συγκεκριμένο καταστατικό προβλέπει να διατηρούμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων, θα συμμορφωθούμε και θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα έως ότου λήξει η απαιτούμενη περίοδος διατήρησης.

Εφόσον τα δεδομένα σας διατηρούνται από εμάς, θα υπόκεινται πάντα σε ρήτρες διασφάλισης.

Η χρήση του SmartThings θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας σε άλλες χώρες και εντός άλλων χωρών. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τη Δημοκρατία της Κορέας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ινδία και τις Φιλιππίνες. Όλες οι διεθνείς μεταφορές δεδομένων υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διεξάγεται με ασφάλεια και όπως θα περιμένατε.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την προστασία δεδομένων. Λαμβάνουμε φυσικά και τεχνικά μέτρα προστασίας για να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε ασφαλείς. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, καμία τοποθεσία web, διαδικτυακή μετάδοση, σύστημα υπολογιστή ή ασύρματη σύνδεση δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Οι προσωπικές πληροφορίες σας ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή να μειώσουμε την επεξεργασία, την κοινοποίηση ή τη μεταφορά των προσωπικών πληροφοριών σας, καθώς και να σας παρέχουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για δικούς σας σκοπούς. Ωστόσο, το αίτημα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών σας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης στο SmartThings. Δεν θα διαγράψουμε δεδομένα που απαιτείται από τον νόμο να διατηρούμε.

Για να υποβάλετε ένα αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για να κάνετε μια ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ένα αίτημα ή να μας κάνετε ερωτήσεις.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Δημοκρατία της Κορέας

Η Samsung Electronics διαθέτει γραφεία σε όλη την Ευρώπη, οπότε μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το αίτημα ή το ερώτημά σας θα διευθετηθεί από την ομάδα προστασίας δεδομένων που εδρεύει στην περιοχή σας.

Ο πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω της Σελίδας υποστήριξης απορρήτου στη διεύθυνση https://www.samsung.com/request-desk.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Εάν πιστεύετε ότι η από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις εποπτικές αρχές της ΕΕ στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου μπορεί να ενημερωθεί για να πληροφορηθείτε σχετικά με αλλαγές στο πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας στο SmartThings ή τις αλλαγές σε συναφείς νόμους. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του εγγράφου εμφανίζεται στο επάνω μέρος της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου.

έκδοση: 1.10.0

Τελευταία έκδοση