Databeskyttelseserklæring for SmartThings

Ikrafttrædelsesdato: 14. marts 2024

Hos Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”), ved vi, hvor vigtigt beskyttelse af personlige oplysninger er for vores kunder. Samsung er den dataansvarlige for SmartThings. Vi har oprettet denne databeskyttelseserklæring for at sikre, at du forstår, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

Vores databeskyttelsespolitik på https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy gælder også for din brug af SmartThings. Vores databeskyttelsespolitik indeholder flere oplysninger om, hvordan vi bruger dine oplysninger. Den indeholder også oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du kan kontakte os. Du bedes læse vores databeskyttelsespolitik i tillæg til denne databeskyttelseserklæring. Denne databeskyttelseserklæring skal dog altid have forrang over databeskyttelsespolitikken i forhold til, hvordan vi bruger dine oplysninger til SmartThings.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Gennem SmartThings, indsamler og opretholder Samsung oplysninger om dig på forskellige måder.

Oplysninger, som du tilvejebringer direkte

Oplysninger om din brug af SmartThings

Ud over de oplysninger, som du tilvejebringer, indsamler vi oplysninger om din brug af vores SmartThings gennem software på dine enheder og via andre midler. Vi indsamler:

Vi indsamler også oplysninger om dit Smart TV og andre enheder, som du tilføjer og forbinder med SmartThings-appen og SmartThings-hubben, og din brug af disse enheder på måder, som vi beskriver for dig på tidspunktet for indsamling eller på anden måde med dit særskilte samtykke.

Vi indsamler ikke bevidst eller forsætligt eventuelle følsomme personoplysninger fra dig. Bemærk dog, at vi ikke kan garantere, at følsomme oplysninger ikke deles utilsigtet med os, når du bruger SmartThings-appen og andre IoT-enheder i hjemmet, såsom indholdet af dine lyd- eller videooptagelser, når du forbinder lyd- eller videooptagelsesenheder med SmartThings. Hvis du indsender oplysninger til SmartThings, der er af følsom karakter, vil de også blive indsamlet og behandlet til de formål, der er angivet nedenfor, men vi bruger ikke de pågældende oplysninger til markedsføring, til at levere tilpassede anbefalinger eller til forbedring af vores tjenester.

Vi kan også indsamle andre oplysninger om dig, dine enheder og apps, samt din brug af SmartThings på måder, som vi beskriver for dig på indsamlingspunktet eller på anden måde med dit samtykke.

HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi bruger de indsamlede oplysninger til følgende formål:

Samsung behandler personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Samsungs retsgrundlag for behandling af personoplysninger er beskrevet nedenfor:

Holde vores løfte til dig

(kontraktopfyldelse)

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra b

 • Identificere og godkende dig
 • Levere SmartThings og tjenester og funktioner til dig, som du anmoder om i SmartThings-appen, såsom at gøre det muligt for dig at styre dine IoT-enheder i hjemmet i SmartThings-appen
 • Levere tilpasset indhold til dig, såsom anbefalinger
 • Give dig mulighed for at interagere med andet Samsung- og tredjepartsindhold

For at fremme vores forretningsinteresser

(legitim interesse)

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) artikel 6, stk.1, litra f

 • Drive, evaluere og forbedre SmartThings og vores forretning
 • Svare på dine anmodninger, anvisninger og forespørgsler
 • Levere teknisk support og vedligeholdelsestjeneste i forbindelse med fejl
 • Opretholde passende sikkerhedsforanstaltninger
 • Give dig en lettere mulighed for at se dine personoplysninger, der er knyttet til din Samsung account
 • Beskytte mod erstatningsansvar, herunder overholdelse af branchestandarder og håndhævelse af vores politikker

For at overholde loven, forskriftsmæssige forpligtelser og retsprocesser

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra c

 • Overholde gældende love, samt forskriftsmæssige og administrative påbud og retskendelser

Med dit samtykke

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a

 • Levere markedsføringsmeddelelser (f.eks. via push-meddelelser, e-mails og sms’er)
 • Levere SmartThings til dig, f.eks. når du vælger at dele lyd, video og billedklip
 • Behandle dine placeringsoplysninger for at levere placeringsbaserede funktioner og tjenester
 • Levere tilpasset indhold til dig, såsom Tilpasningstjenesten
 • Give dig mulighed for at forbinde din Samsung account med tredjepartsindhold

Vi bruger og kombinerer de oplysninger, vi indsamler om dig fra SmartThings, med oplysninger fra andre tjenester eller funktioner, du bruger, fra dine enheder og fra andre kilder, såsom når du bruger din Samsung account til at logge ind på andre Samsung-apps, samt oplysninger om dine onlineaktiviteter på websteder og forbundne enheder over tid og på tværs af tredjepartswebsteder, -enheder, -apps og andre onlinefunktioner og -tjenester til ovenstående formål.

HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED?

Vi videregiver dine oplysninger internt i vores virksomhed og til følgende enheder, men kun til de formål, der er beskrevet ovenfor.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER, OG HVOR SENDES DE HEN?

Hvor længe dine oplysninger opbevares afhænger af det retsgrundlag, der påberåbes til behandling af dine oplysninger. For eksempel kræver oplysninger, som vi behandler for at opfylde vores kontrakt med dig, at vi opbevarer oplysningerne i hele den tidsperiode, hvor du bruger SmartThings. Så længe du er en aktiv bruger af SmartThings, opbevarer og behandler vi disse oplysninger. Oplysninger, såsom dine kontooplysninger, enhedsoplysninger og -identifikatorer, hører ind under denne kategori.

Oplysninger, som vi behandler for at fremme vores forretningsinteresser, såsom din brug af SmartThings, opbevares kun så længe som nødvendigt til de formål, hvortil de blev indsamlet. Disse oplysninger kan f.eks. indsamles med henblik på at udføre analyser, så vi kan udvikle forbedringer af SmartThings, eller vi kan behandle oplysninger for at føre optegnelse over forespørgsler, som du har foretaget gennem eller om SmartThings, for at forbedre din kundeserviceoplevelse.

Derudover kan vi også behandle dine oplysninger baseret på dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine oplysninger, der er afhængige af dit samtykke, men dette vil ikke påvirke behandlingen af oplysninger, der blev indsamlet forud for din tilbagetrækning, indtil de formål, hvortil sådanne oplysninger blev indsamlet, er opnået.

Bemærk venligst, at selv om vi bestræber os på at opbevare dine oplysninger i den ovenfor beskrevne periode, kan dine oplysninger muligvis behandles i længere tid i medfør af gældende lovgivning. Hvis for eksempel en specifik lov foreskriver, at vi skal opbevare en bestemt oplysning, overholder vi loven og opbevarer den pågældende oplysning, indtil den påkrævede opbevaringsperiode udløber.

Så længe dine oplysninger opbevares af os, vil dine oplysninger altid være underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger.

Din brug af SmartThings involverer overførsel, opbevaring og behandling af dine personoplysninger til og i andre lande; sådanne lande omfatter, uden begrænsning, lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Sydkorea, USA, Canada, Indien og Filippinerne. Alle internationale dataoverførsler er underlagt lovkrav for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og som du forventer.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt. Vi har indført fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de oplysninger, vi indsamler. Men vær opmærksom på, at selvom vi træffer rimelige foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger, er der ikke noget websted, nogen internetoverførsel, computersystem eller trådløs forbindelse, der er fuldstændig sikker.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

Dine personoplysninger tilhører dig. Du kan bede os om at tilvejebringe nærmere oplysninger om, hvad vi har indsamlet, og du kan bede os om at slette dem eller berigtige eventuelle unøjagtigheder. Du kan også bede os om at begrænse behandlingen, delingen eller overførslen af dine personoplysninger samt at stille de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, til rådighed for dig, så du kan bruge dem til dine egne formål. Dog kan anmodning om sletning af dine personoplysninger også medføre tab af adgang til SmartThings. Vi sletter ikke oplysninger, som vi er pålagt ved lov at opbevare.

For at fremsætte en anmodning vedrørende dine rettigheder eller en forespørgsel bedes du kontakte os ved hjælp af de metoder, der er angivet i afsnittet KONTAKT OS.

KONTAKT OS

Du kan kontakte os for at opdatere dine præferencer, udøve dine rettigheder, indsende en anmodning eller stille os spørgsmål.

Du kan også kontakte os på:

Dataansvarlig
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Sydkorea.

Samsung Electronics har kontorer i hele Europa, så vi kan sikre, at din anmodning eller forespørgsel håndteres af det databeskyttelsesteam, der er beliggende i dit område.

Den nemmeste måde at kontakte os på er via vores databeskyttelsessupportside på https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan også kontakte os på:
Europæisk databeskyttelsesrådgiver
Samsung Electronics (UK) Limited,
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, Storbritannien

Du kan indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder gældende lovgivning. Du kan finde kontaktoplysninger for alle tilsynsmyndigheder i EU på https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

OPDATERINGER TIL DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Denne databeskyttelseserklæring kan opdateres for at underrette dig om ændringer i, hvordan vi indsamler og behandler dine oplysninger i SmartThings, eller ændringer i relaterede love. Den dato, hvorpå dokumentet sidst blev opdateret, vises øverst i denne databeskyttelseserklæring.

version: 1.10.0

Sidste version