Oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou SmartThings

Datum účinnosti: 14. březen 2024

Ve společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. (dále jen „společnost Samsung“) víme, jak důležitá je pro naše zákazníky ochrana osobních údajů. Společnost Samsung je správcem údajů pro službu SmartThings. Toto oznámení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili, abychom se ujistili, že rozumíte způsobům, kterými shromažďujeme a používáme vaše osobní informace.

Naše Zásady ochrany osobních údajů na adrese https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy se také vztahují na vaše používání služby SmartThings. Naše Zásady ochrany osobních údajů obsahují další informace o způsobech, kterými používáme vaše údaje. Obsahují také informace o vašich právech a možnostech, jak nás můžete kontaktovat. Kromě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů si prosím přečtěte i naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud však jde o způsoby používání vašich informací v rámci služby SmartThings, toto oznámení o ochraně osobních údajů bude mít vždy přednost před zásadami ochrany osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Informace o vás získává a uchovává společnost Samsung prostřednictvím služby SmartThings různými způsoby.

Informace, které poskytujete přímo

Informace o vašem používání služby SmartThings

Kromě informací, které poskytnete, shromažďujeme informace o vašem používání naší aplikace SmartThings prostřednictvím softwaru ve vašem zařízení a jinými prostředky. Budeme shromažďovat:

Budeme také shromažďovat informace o vaší Smart TV a dalších zařízeních, která přidáte a připojíte pomocí aplikace SmartThings a SmartThings Hub, a o vašem používání těchto zařízení způsobem, který vám popíšeme v době shromažďování nebo jinak s vaším samostatným souhlasem.

Neshromažďujeme od vás vědomě ani záměrně žádné citlivé osobní údaje. Vezměte však prosím na vědomí, že nemůžeme zaručit, že při používání aplikace SmartThings a dalších domácích zařízení IoT, jako je obsah vašich zvukových nebo video nahrávek, s námi nebudou neúmyslně sdíleny citlivé informace, když ke službě SmartThings připojíte zařízení pro záznam zvuku nebo videa. Pokud do aplikace SmartThings odešlete informace, které jsou citlivé povahy, budou také shromažďovány a zpracovávány pro účely uvedené níže, nicméně tyto údaje nebudeme používat pro marketing, poskytování doporučení na míru ani ke zlepšování našich služeb.

Můžeme shromažďovat i jiné informace o vás, o vašich zařízeních a aplikacích a o vašem používání služby SmartThings způsoby, které vám popíšeme v momentě samotného shromáždění nebo jinak s vaším souhlasem.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE?

Shromažďované informace používáme k následujícím účelům:

Společnost Samsung provádí zpracování osobních údajů k účelům popsaným výše. Právní základ společnosti Samsung pro zpracování osobních údajů je popsán níže:

Dodržení našeho příslibu vůči vám

(plnění smlouvy)

článek 6(1)(b) nařízení GDPR

 • Zjištění a ověření vaší totožnosti
 • Poskytování služby SmartThings a služeb a funkcí, které požadujete v aplikaci SmartThings, jako je například možnost ovládat domácí zařízení IoT v aplikaci SmartThings
 • Poskytování přizpůsobeného obsahu, jako je poskytování doporučení
 • Poskytnutí možnosti používat jiný obsah společnosti Samsung a třetích stran

Prosazování našich obchodních zájmů

(oprávněný zájem)

článek 6(1)(f) nařízení GDPR

 • Provoz, vyhodnocování a vylepšování služby SmartThings a našich obchodních činností
 • Plnění vašich požadavků a pokynů a zodpovězení vašich dotazů
 • Poskytování technické podpory a údržby v případě chyb
 • Zajištění příslušných bezpečnostních opatření
 • Umožní vám snadněji zobrazit vaše osobní údaje spojené s vaším účtem Samsung account
 • Ochrana před právní odpovědností, včetně dodržování oborových standardů a vymáhání našich zásad

Dodržování právních předpisů a regulatorních postupů

článek 6(1)(c) nařízení GDPR

 • Dodržování platných právních předpisů a regulatorních a soudních nařízení

S vaším souhlasem

článek 6(1)(a) nařízení GDPR

 • Poskytování marketingových oznámení (jako jsou nabízená oznámení, e-maily a textové zprávy)
 • Poskytování služby SmartThings, například když se rozhodnete sdílet zvuk, video a obrazkové klipy
 • Zpracování informací o vaší poloze za účelem poskytování funkcí a služeb založených na poloze
 • Poskytování přizpůsobeného obsahu, jako je Přizpůsobená služba
 • Poskytnutí možnosti propojení vašeho účtu Samsung account s obsahem třetích stran

Informace, které o vás shromáždíme prostřednictvím SmartThings používáme a kombinujeme s daty z jiných služeb nebo funkcí, které používáte, vašich zařízení a dalších zdrojů, například když používáte svůj účet Samsung account k přihlášení do jiných aplikací Samsung, a také s informacemi o vašich online aktivitách na webech a v propojených zařízeních v průběhu času a napříč weby, zařízeními, aplikacemi a online funkcemi a službami třetích stran pro výše uvedené účely.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE?

Vaše informace budeme poskytovat interně v rámci společnosti a dále následujícím subjektům, avšak pouze k účelům popsaným výše.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME A KAM JE PŘEDÁVÁME?

Doba, po kterou budeme vaše údaje uchovávat, závisí na právním základě zpracování údajů. Údaje, které zpracováváme pro účely plnění naší smlouvy s vámi, je například nezbytné uchovávat po celou dobu, po kterou používáte službu SmartThings. Tyto údaje budeme uchovávat a zpracovávat po celou dobu, po kterou budete aktivním uživatelem služby SmartThings. Do této kategorie patří údaje, jako jsou informace o vašem účtu, informace o zařízení a identifikátory.

Údaje, které zpracováváme pro účely prosazování našich obchodních zájmů, jako je vaše používání služby SmartThings, jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny. Tyto údaje je například možné shromažďovat pro účely provádění analýz, abychom mohli vyvíjet zlepšení služby SmartThings, případně můžeme údaje zpracovávat, abychom mohli vést záznam dotazů, které jste zadali prostřednictvím služby SmartThings nebo v souvislosti s ní, ke zlepšování vašich zkušeností se zákaznickými službami.

Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také na základě vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, přestaneme zpracovávat vaše údaje, jejichž zpracování se opírá o váš souhlas, ale nebude to mít vliv na zpracování údajů shromážděných před vaším odvoláním, dokud nebude dosaženo účelu, pro který byly tyto údaje shromážděny.

Vezměte prosím na vědomí, že i když je naším cílem uchovávat vaše údaje po dobu uvedenou výše, jejich zpracování může v souladu s příslušnou legislativou probíhat déle. Pokud například konkrétní právní předpis nařizuje, abychom uchovávali konkrétní údaje, vyhovíme mu a tyto údaje budeme uchovávat až do uplynutí požadovaného období uchovávání.

Po celou dobu uchovávání z naší strany budou vaše údaje zabezpečeny příslušnými opatřeními.

Používání služby SmartThings z vaší strany bude zahrnovat předávání, uložení a zpracování vašich osobních údajů v jiných zemích; mezi tyto země patří mimo jiné země v rámci EHP, Korejská republika, Spojené státy americké, Kanada, Indie a Filipíny. Mezinárodní předávání údajů se řídí právními požadavky, které zajišťují bezpečné zpracování vašich osobních údajů podle vašeho očekávání.

JAK VAŠE INFORMACE ZABEZPEČUJEME?

Ochranu dat bereme velmi vážně. Zavedli jsme fyzická a technická bezpečnostní opatření, abychom zabezpečili informace, které shromažďujeme. Vezměte však prosím na vědomí, že přestože podnikáme patřičné kroky k ochraně vašich informací, žádné webové stránky, internetový přenos, počítačový systém ani bezdrátové připojení nejsou zcela zabezpečené.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Vaše osobní údaje patří vám. Můžete nás požádat o poskytnutí podrobností o tom, co jsme shromáždili, a požádat nás o výmaz nebo o opravu nepřesností. Můžete nás také požádat, abychom omezili zpracování, sdílení nebo předávání vašich osobních údajů a abychom vám poskytli vaše osobní údaje, které jsme shromáždili, abyste je mohli použít pro své vlastní účely. Žádost o odstranění vašich osobních údajů však může vést ke ztrátě přístupu ke SmartThings. Nebudeme odstraňovat údaje, které jsme ze zákona povinni uchovávat.

Chcete-li uplatnit svá práva nebo vznést dotaz, kontaktujte nás pomocí metod uvedených v části KONTAKTUJTE NÁS.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud chcete aktualizovat své předvolby, uplatnit svá práva, odeslat žádost nebo se nás na něco zeptat, můžete nás kontaktovat.

Také nás můžete kontaktovat na adrese:

Správce údajů
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korejská republika

Společnost Samsung Electronics má kanceláře po celé Evropě, takže dokáže zajistit, že váš požadavek nebo dotaz bude řešen týmem pro ochranu dat sídlícím ve vašem regionu.

Nejjednodušším způsobem je nás kontaktovat prostřednictvím stránky Podpora ochrany osobních údajů na adrese https://www.samsung.com/request-desk.

Také nás můžete kontaktovat na adrese:
Evropský pověřenec pro ochranu dat
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních informací porušuje příslušné právní předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Kontakt na všechny dozorové úřady v EU najdete na stránce https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno, abychom vás informovali o změnách ve způsobu, jakým shromažďujeme a zpracováváme vaše informace ve službě SmartThings nebo o změnách souvisejících zákonů. Datum, kdy byl dokument naposledy aktualizován, se zobrazuje v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

verze: 1.10.0

Poslední verze