Известие за защита на данните на SmartThings

Дата на влизане в сила: 14 Март 2024 г.

В Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung“) знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти. Samsung е администраторът на данни за SmartThings. Ние съставихме настоящото Известие за защита на данните, за да сме сигурни, че разбирате как събираме и използваме Вашата лична информация.

Нашата Политика за поверителност на https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy се прилага също и за Вашето използване на SmartThings. Нашата Политика за поверителност съдържа повече информация за начина, по който използваме Вашите данни. Тя съдържа също така информация за начина, по който да се свържете с нас. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност в допълнение към настоящото Известие за защита на данните. Това Известие за защита на данните обаче винаги има предимство пред Политиката за поверителност по отношение на начина, по който използваме Вашата информация за SmartThings.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Samsung получава и съхранява информация за Вас чрез SmartThings по различни начини.

Информация, която предоставяте директно

Информация за Вашето използване на SmartThings

В допълнение към предоставената от Вас информация, ние ще събираме информация за използването на SmartThings от Ваша страна чрез софтуер на Вашите устройства или по други начини. Ние ще събираме:

Ние ще събираме също информация за Вашия Smart TV и други устройства, които добавяте и свързвате с приложението SmartThings и Концентратор на SmartThings, както и Вашето използване на тези устройства по начини, които ще Ви опишем по време на събирането или по друг начин с Ваше отделно съгласие.

Ние не събираме съзнателно или умишлено чувствителни лични данни от Вас. Въпреки това, моля, обърнете внимание, че ние не можем да гарантираме, че с нас не се споделя неволно чувствителна информация при използване на приложението SmartThings и други домашни устройства от Интернет на нещата, като например съдържанието на Вашите аудио или видео записи, когато свързвате аудио или видео записващи устройства към SmartThings. Ако изпратите информация на SmartThings, която е от чувствително естество, тя също ще бъде събирана и обработена за целите, изброени по-долу, но ние няма да използваме тези данни за маркетинг, за предоставяне на персонализирани препоръки или за подобряване на нашите услуги.

Възможно е също да събираме друга информация за Вас, за Вашите устройства и приложения, както и за използването на SmartThings по начини, които Ви описваме в момента на събирането или по друг начин с Ваше съгласие.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме събраната информация за следните цели:

Samsung обработва лична информация за целите, описани по-горе. По-долу е посочено правното основание на Samsung за обработване на лична информация:

Спазване на нашето обещание към Вас

(изпълнение на договора)

Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД

 • За Вашето идентифициране и удостоверяване
 • За да Ви предоставяме SmartThings и услугите и функциите, които заявявате в приложението SmartThings, като например да Ви позволим да контролирате Вашите домашни устройства от Интернет на нещата в приложението SmartThings
 • Предоставяне на персонализирано съдържание за Вас, като препоръки
 • За да можете да взаимодействате с друго съдържание на Samsung и съдържание на трети страни

За популяризиране на нашите бизнес интереси

(законен интерес)

Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД

 • За управление, оценка и подобряване на SmartThings и на нашия бизнес
 • За да отговаряме на Вашите искания, инструкции и запитвания
 • Предоставяне на техническа подкрепа и услуга за поддръжка относно грешки
 • За поддържане на подходящи мерки за сигурност
 • За възможност за по-лесно преглеждане на Вашите лични данни, свързани с Вашия Samsung account
 • За защита срещу отговорност, включително спазване на стандартите в индустрията и прилагане на нашите политики

За спазване на закона, регулаторните задължения и правните процеси

Член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД

 • За спазване на приложимите закони, регулаторни и административни или съдебни разпореждания

С Ваше съгласие

Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД

 • Предоставяне на маркетингови уведомления (например чрез „push“ известия, имейли и текстови съобщения)
 • Предоставяне на SmartThings, например когато изберете да споделяте аудио, видеоклипове и клипове с изображения
 • Обработване на информация за Вашето местоположение за предоставяне на базирани на местоположението функции и услуги
 • Предоставяне на персонализирано съдържание за Вас, като Услугата за персонализиране
 • За да Ви дадем възможност да свържете Вашия Samsung account със съдържание на трети страни

Ние използваме и комбинираме информацията, която събираме за Вас от SmartThings, с данни от други услуги или функции, които използвате, Вашите устройства и други източници, като например когато използвате Вашия Samsung account, за да влезете в други приложения на Samsung, както и информация за Вашите онлайн дейности в уебсайтове и свързани устройства във времето и на уебсайтове, устройства, приложения и други онлайн функции и услуги на трети страни за горепосочените цели.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние ще разкрием Вашата информация в рамките на нашата компания и на следните субекти, но само за целите, описани по-горе.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ И КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВА ТЯ?

Колко време ще се съхраняват Вашите данни зависи от правното основание за тяхното обработване. Например, данните, които обработваме за изпълнение на нашия договор с Вас, изискват от нас да съхраняваме данните докато използвате SmartThings. Ние ще съхраняваме и обработваме тези данни, докато сте активен потребител на SmartThings. В тази категория попадат данни, като информация за Вашия акаунт, устройството и идентификатори.

Данните, които обработваме за популяризиране на нашите бизнес интереси, като използването от Вас на SmartThings, се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани. Например, тези данни могат да бъдат събрани за извършване на анализи, за да можем да разработим подобрения в SmartThings или да обработваме данни, за да поддържаме запис на запитвания, които сте направили чрез или относно SmartThings за подобряване на използването от Вас на Услуги за клиенти.

В допълнение, може също така да обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, ние ще спрем обработването на данните, за които сте дали съгласието си, но това няма да засегне обработването на данни, събрани преди оттеглянето, до постигане на целите, за които са били събрани.

Моля, обърнете внимание, че макар и да се стремим да запазим Вашите данни за описания по-горе период от време, те могат да бъдат обработвани за по-дълъг период в съответствие с приложимото право. Например, ако изискваме определени данни според определен закон, ние трябва да спазим закона и да запазим данните до изтичане на изисквания период на запазване.

Докато съхраняваме Вашите данни, те винаги ще бъдат обект на подходящи защитни мерки.

Използването от Вас на SmartThings ще включва прехвърлянето, съхранението и обработването на Вашата лична информация за и в рамките на други държави; тези държави включват, без ограничение, държавите в Европейската икономическа зона, Република Корея, Съединените американски щати, Канада, Индия и Филипините. Всички международни трансфери на данни подлежат на законови изисквания за гарантиране обработването на Вашата лична информация по безопасен начин и според очакванията Ви.

КАК ПОДДЪРЖАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на данните. Ние въведохме физически и технически предпазни мерки за осигуряване на защитата на събраната от нас информация. Въпреки това, моля, обърнете внимание, че макар и да вземаме разумни мерки за защита на Вашата информация, няма пълна сигурност по отношение на уеб сайт, предаване по интернет, компютърна система или безжична връзка.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Вашата лична информация принадлежи на Вас. Можете да поискате от нас да предоставим подробности за данните, които сме събрали, и да ни помолите да ги изтрием или да коригираме неточности. Можете също да поискате от нас ограничаване на обработването, споделянето или прехвърлянето на Вашата лична информация, както и да Ви предоставим Вашата лична информация, която сме събрали, за да я използвате за свои цели. Искането за изтриване на Вашата лична информация обаче може да доведе също до загуба на достъп до SmartThings. Ние няма да изтриваме данни, които сме задължени да съхраняваме по закон.

За да направите заявка относно Вашите права или да направите запитване, свържете се с нас, като използвате методите, описани в раздела „СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС“.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Можете да се свържете с нас, за да актуализирате своите предпочитания, да упражните своите права, да подадете искане или да ни зададете въпроси.

Можете също да се свържете с нас на:

Администратор на данни
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Република Корея

Samsung Electronics има офиси в цяла Европа, което гарантира, че Вашето искане или запитване ще се обработи от екипа, отговарящ за защитата на личните данни, базиран във Вашия регион.

Най-лесният начин да се свържете с нас е чрез страницата за поддръжка на поверителността на адрес: https://www.samsung.com/request-desk.

Можете също да се свържете с нас на:
Длъжностно лице по защита на данните за Европа
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Можете да подадете жалба до съответния надзорен орган, ако вярвате, че обработването на Вашата лична информация от нас нарушава приложимото законодателство. Данни за контакт за всички надзорни органи за ЕС са налични на адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Настоящото Известие за защита на данните може да бъде актуализирано, за да Ви информира за промени в начина, по който събираме и обработваме Вашата информация в SmartThings или за промени в съответните закони. Датата, на която документът е актуализиран за последен път, е показана в горната част на настоящото Известие за защита на данните.

версия: 1.10.0

Последна версия